اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

آداب زیارت قبور

متن فارسی

زیارت قبور آدابی دارد که شخص زائر، باید آن را رعایت کند و از آن جمله است:
1- زائر باید پاک باشد.
2- زائر از ناحیه پای میت وارد شود، نه سرش.
3- هنگام زیارت رو به روی میت باشد.
4- هر چه می‌تواند قرآن بخواند و مستحب است یس و توحید.
5- دعا کردن به میت رو به قبله.
6- هنگام قرائت قرآن، رو به قبله بنشیند.
7- آب پاک روی قبر بپاشد.
8- برای اموات صدقه بدهد.
9- زائر پا برهنه باشد و قبرها را لگد نکند.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 247

متن عربی

أدب زوّار القبور:

1- أن یکون الزائر على طهارة.

2- أن یأتی من قِبَل رِجلَی المیّت لا من قِبل رأسه.

3- أن یستقبل المیّت بوجهه عند الزیارة.

4- أن یزور قائماً و یدعو له کذلک.

5- قراءة ما تیسّر من القرآن، و یستحبُّ قراءة یس و التوحید.

6- دعاء المیّت مستقبلًا القبلة.

7- الجلوس لدى القراءة مستقبل القبلة.

8- رشُّ القبر بالماء الطاهر.

9- التصدّق عن الأموات.

10- أن یکون الزائر حافیاً و لا یطأ القبور.