اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم

متن فارسی

فرمایش پیامبر(ص) به على (ع) و همسر و دو فرزند گرامیش: «من با هر که بجنگید در جنگم و با هر که در آشتى باشید در آشتى»
و: «من با هر که با شما بجنگد در جنگم و با هر که با شما در آشتى باشد در آشتى»
و در حالى که در چادرى گرد هم بودند خطاب به مسلمانان فرمود: «توده مسلمانان! من با هر کسی که با اهل آن چادر در آشتى باشد آشتى‏ ام و با هر که با ایشان در جنگ باشد در جنگ، دوستدار هر که دوستشان بدارد، و هیچکس دوستشان نمى دارد مگر آن که نیاکانى خوشبخت داشته باشد و تولد فرخنده و پاک، و هیچکس دشمن نمى ‏داردشان مگر آن که نیاکانى تیره بخت داشته باشد و تولدی پست و تباه»

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 72

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 72

أو قوله لعلیّ و حلیلته و شبلیه: «أنا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم». أو قوله لهم: «أنا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم»

أو قوله و هم فی خیمة: «معشر المسلمین أنا سلم لمن سالم أهل الخیمة، حرب لمن حاربهم، ولیّ لمن والاهم، لا یحبّهم إلّا سعید الجدّ، طیّب المولد، و لا یبغضهم إلّا شقیّ الجدّ، ردیّ الولادة»