اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۳ خرداد ۱۴۰۲

اولین انسان در خلقت و آخرینِ آنها در بعثت

متن فارسی

از پیامبر (ص) رسیده : «من از همه مردمان زودتر آفریده و دیرتر برانگیخته گردیدم»

که آن را کسانی از گزارشگران آورده اند همچون : ابن سعد در ” طبقات ” و طبری در تفسیر خود ج 21 ص 79 و ابو نعیم در” الدلائل = نشانه ها- ج 1 ص 6 ” و ابن کثیر در تاریخ خود ج 2 ص 307 و غزالی در ” المضنون = آنچه باید دریغ داشت ” کوچک که در کنار ” الانسان الکامل چاپ شده- ج 2 ص 97- و سیوطی در ” الخصائص الکبری = ویژگی های بزرگ تر ج 1 ص 3 ” و زرقانی در نامه روشنگر ” مواهب = بخشش ها ج 3 ص 164″

در داستان معراج نیز آمده است “که خدا به پیامبر گفت:  تو بنده و پیک منی که از همه پیامبران زودتر بیافریدم و دیرتر برانگیختم ” و هم از او- درود خدا بر وی و خاندانش باد – رسیده که گفت : نخستین چیزی که خدا بیافرید فروغ من بود. ” این سخن دیگر را نیز چندان – با زنجیره های درست – از زبان پیامبر آورده اند که نمی توان گفتار او ندانست : ” من آن گاه پیامبر بودم که هنوز آدم میان آب و گل بود ” یا میان روان و کالبد ” یا ” میان آفرینش و دمیده شدن جان در وی .

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 56

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 56

أشار بهذا البیت إلی ما جاء عنه صلی الله علیه و آله و سلم من قوله: «کنت أوّل الناس فی الخلق و آخرهم فی البعث».
أخرجه «1» ابن سعد فی الطبقات، و الطبری فی تفسیره (21/79)، و أبو نعیم فی الدلائل (1/6)، و ذکره ابن کثیر فی تاریخه (2/307)، و الغزالی فی المضنون الصغیر هامش الإنسان الکامل (2/97) و السیوطی فی الخصائص الکبری (1/3)، و الزرقانی فی شرح المواهب (3/164).

و فی حدیث الإسراء: إنَّک عبدی و رسولی و جعلتک أوّل النبیّین خلقاً و آخرهم بعثاً «2».
و جاء عنه صلی الله علیه و آله و سلم: «أوّل ما خلق اللَّه نوری» «3».
و تواتر عنه صلی الله علیه و آله و سلم من طرق صحیحة: «کنت نبیّا و آدم بین الماء و الطین. أو: بین الروح و الجسد. أو: بین خلق آدم و نفخ الروح فیه».