اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

ائمه خلافت بعد از پیامبر(ص)

متن فارسی

15- از عایشه آمده که رسول خدا فرموده است: ائمه خلافت بعد از من ابو بکر و عمر هستند. ذهبى در میزانش جلد 2 صفحه 227 آن را آورده و گفته است: این خبر باطل است و کسى که متهم به وضع آن است على بن صلح انماطى است، زیرا راویان این حدیث جز او ثقه و مورد اعتمادند.

امینى مى‏ گوید: مایه تأسف است که حوادث و گرفتاریها بعد از وفات رسول اکرم، این روایت را از یاد عایشه برد و نگذاشت که پدرش از آن در مورد خلافت استفاده کند و جانشینش را مستند به نص صریح نماید و یا آنکه در آن وقت ترسید سخنى بگوید مبادا مردم بگویند که او سنگ به سینه خود مى‏ زند از این رو آن را تاخیر انداخت تا آبها از آسیاب افتاد و پیروزى ظاهرى حاصل گردید! ولى حقیقت این است که او این روایت را تا زنده بود نقل نکرد و این دیگران بودند که به دروغ چنین روایتى را به او نسبت دادند و دلیل آن روایتى است که به زودى از او به طریق صحیح نقل مى ‏شود و با این روایت از لحاظ مضمون صد در صد مخالف است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص:545

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 545

15- عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم: أئمّة الخلافة من بعدی أبو بکر و عمر. الحدیث.

ذکره الذهبی فی میزانه «1» (2/227) و قال: خبر باطل، المتّهم بوضعه علیّ- بن صالح الأنماطی-، فإنّ الرواة ثقات سواه.

 قال الأمینی: من المأسوف علیه أنّ الدهشة بالقلاقل بعد وفاة النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم أنست عائشة هذه الروایة یوم کان یستفید بها أبوها، و یسلم من مغبّة الاختیار فی أمر الخلافة بالاستناد إلى النصّ الصریح، أو خشیت حین ذلک إن فاهت أن یقال: حلبت حلباً لها شطرها، فأرجأتها إلى أن سبق السیف العذل، و الصحیح: أنّها أرجأت روایتها إلى أن لفظت نفسها الأخیر، و سیوافیک عنها خلاف هذه الروایة من طریق صحیح.