اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

کرامات شیخ ابوبکر باعلوی

متن فارسی

” شمس الدین عید روسی ” در ” نور السافر ” ص 84 از امیر مرجان نقل کرده است که می گفت: ” من با جمعی از دوستان در صنعاء بودم که دشمن بر ما حمله کرد و دوستان از من متفرق شدند و اسبم که جراحات زیاد برداشته بود افتاد دشمن که مرا محاصره کرد، من صالحان را به کمک خواستم و نام شیخ ابو بکر رضی الله عنه را به زبان آوردم و او را صدا کردم. ناگاه دیدم او ایستاده و به خدا سوگند که در روز روشن او رادیدم و او از سر من و اسب گرفت و ما را نجات داد. اسب در گذشت، اما من به برکت او نجات یافتم خدا از او خشنود باد “.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 11 ص 247)

متن عربی

94- أبو بکر باعلوی ینجی المستغیث

ذکر شمس الدین العیدروسی فی النور السافر «2» (ص 84) عن الأمیر مرجان أنَّه قال: کنت فی نفر من أصحاب لی فی محطّة صنعاء الأولی، فحمل علینا العدوّ فتفرّق عنّی أصحابی و سقط بی فرسی لکثرة ما أُثخِن من الجراحات، فدار بی العدوُّ حینئذٍ من کلِّ جانب فهتفت بالصالحین، ثم ذکرت الشیخ أبا بکر رضی الله عنه، و هتفت به فإذا هو قائم، فو اللَّه العظیم لقد رأیته نهاراً، و عاینته جهاراً، أخذ بناصیتی و ناصیة فرسی، و شالنی من بینهم حتی أوصلنی المحطّة، فحینئذٍ مات الفرس و نجوت أنا

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 247