اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۳

ابوبکر، عمر و عثمان در ترازوی سنجش مقام

متن فارسی

به طور مرفوع از رسول خدا آمده است که: دیدم در کفه ای گذاشته شدم و امتم در کفه دیگر، که با آن برابر بودم، سپس ابو بکر گذاشته شد و با آنان برابر گردید آنگاه عمر گذارده شد او هم با آنان برابر بود، پس از آن عثمان گذاشته شد او هم با آنان برابر گردید، سپس ترازو بالا رفت.

ذهبی آن را در ” المیزان ” از طریق عمر و بن واقد دمشقی آورده و گفته است: شکی نیست که او دروغ می گوید.و پس از ذکر احادیثی اضافه نمود: این احادیث جز از روایت عمرو که آدمی نادرست است شناخته نشده است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 520 و 521

متن عربی

79- مرفوعاً: رأیت أنّی وُضعت فی کفّة و أُمّتی فی کفّة فعدلتها، ثمّ وُضع

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 521

أبو بکر فعدل بأُمّتی، ثمّ عمر فعدلها، ثمّ عثمان فعدلها، ثمّ رُفع المیزان.

 أخرجه الذهبی فی المیزان «1» من طریق عمرو بن واقد الدمشقی، و قال: لم یشکّ أنّه کان یکذب، و قال بعد ذکره مع عدّة أحادیث: هذه الأحادیث لا تعرف إلّا من روایة عمرو، و هو هالک.