اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ تیر ۱۴۰۳

ابوبکر به منزله پدر پیامبر(ص) است

متن فارسی

از انس از علی بن ابیطالب (ع) آمده که گفته است: رسول خدا به من فرمود: خداوند به من امر فرمود که ابوبکر را پدر و عمر را مشیر و عثمان را آقا و تو را ای علی داماد خود قرار دهم خداوند برای شما چهار نفر در “ام‌الکتاب” اخذ میثاق فرموده و دوست ندارد شما را مگر مؤمن پرهیزگار و دشمن ندارد شما را مگر منافق بدکار، شما جانشینان نبوتم و پیمانهای ذمه ام و حجتم بر امتم می باشید.

ابن عساکر در تاریخش جلد 4 صفحه ی 286 و جلد 7 صفحه ی 286 و خطیب بغدادی در تاریخش جلد 9 صفحه ی 345 آن را با سند خود آورده اند و خطیب گفته است: این حدیث جدا نادرست است فکر نمی کنم جز ضرار بن سهل و غباغی، کس دیگر آن را روایت کرده باشد در صورتی که هر دو نفر آنها مجهولند. و ذهبی، در میزان الاعتدال جلد 1 صفحه ی 472 آن را ذکر کرده، سپس گفته است: این خبر باطل است و معلوم نیست که این حیوانک (ضرار بن سهل) کیست؟! و ابن بدران، در تاریخ ابن عساکر جلد 7 صفحه ی 286 گفته است: متن این حدیث گواه بر نادرستی آن است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 563

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 563

38- عن أنس، عن علیّ بن أبی طالب رضى الله عنه قال: قال لی رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم:

إنّ اللَّه أمرنی أن اتّخذ أبا بکر والداً، و عمر مشیراً، و عثمان سنداً، و أنت یا علیّ صهراً؛ أنتم أربعة قد أخذ اللَّه لکم المیثاق فی أمّ الکتاب، لا یحبّکم إلّا مؤمن تقیّ، و لا یبغضکم إلّا منافق شقیّ، أنتم خلفاء نبوّتی، و عقد ذمّتی، و حجّتی على أُمّتی.

أخرجه ابن عساکر فی تاریخه «1» (4/286، 7/286)، و الخطیب البغدادی فی تاریخه (9/345) و قال: هذا الحدیث منکر جدّا، لا أعلم من رواه بهذا الإسناد إلّا ضرار بن سهل، و عنه الغباغبی و هما جمیعاً مجهولان، و ذکره الذهبی فی میزان الاعتدال «2» (1/472) فقال: خبر باطل و لا یُدرى من ذا الحیوان- ضرار بن سهل-، و قال ابن بدران فی تاریخ ابن عساکر (7/286): لفظه یدلّ على عدم تمکّنه.