اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۳

ابوبکر صدیق، نقش تمام آسمان‌ها

متن فارسی

از ابو هریره بطور مرفوع آمده که رسول خدا فرموده است: در آن شبی که به آسمان عروج داده شدم، از آسمانی نگذشتم، مگر آنکه در آن یافتم، که نوشته شده بود: محمد رسول خدا است و ابو بکر صدیق جانشین من است.

این حدیث از ساخته های عبد الله بن ابراهیم غفاری است که ذهبی در میزان الاعتدال جلد 5 صفحه 235 آن را از طریق خطیب، از محمد بن عبد الله هلالی بصری آورده و گفته است: این خبر باطل است.سپس آن را با اسناد دیگری آورده و گفته است: و آن باطل است.و نمی دانم کسی نقصی در آن گرفته باشد، زیرا همه آنها مورد اعتمادند، آنگاه آن را از طریق غفاری آورده و گفته است: او متهم به کذب است، پس این حدیث از ناحیه او ساخته شده است. و سیوطی آن را در ” الموضوعات ” آورده و گفته است: ابن عدی، با اسنادش آن را از غفاری، ازعبد الرحمن بن زید بن اسلم آورده و گفته است: این حدیث صحیح نیست، غفاری حدیث ساز است، و اسنادش باتفاق ضعیف است. و ابن حجر در ” تهذیب التهذیب ” ” جلد 5 صفحه 138 به نقل از ابن حبان، از طریق عبد الله بن عمر آن را چنین آورده است “: در شبی که به آسمان سیر داده شدم، از آسمانی به آسمان دیگر نرفتم مگر آنکه دیدم نوشته است: محمد رسول خدا است ابو بکر صدیق است “. ابن حبان گفته است: این خبر باطل است و مصیبت این خبر از ناحیه عبد الله ابن ابراهیم است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 485 و 486

متن عربی

11- عن أبی هریرة مرفوعاً: عُرج بی إلى السماء فما مررت بسماء إلّا وجدتُ فیها مکتوباً: محمد رسول اللَّه، و أبو بکر الصدّیق من خلفی.

من موضوعات عبد اللَّه بن إبراهیم الغفاری، ذکره الذهبی فی میزانه «8» من

                        الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 486

طریق الخطیب، عن محمد بن عبد اللَّه الهلالی البصری، و قال: خبر باطل. ثمّ رواه بإسناد آخر فقال: و هو باطل ما أدری من یغمز فیه فإنّ هؤلاء ثقات، ثمّ ذکره من طریق الغفاری فقال: متّهم بالکذب فهذا عنه محتمل. لسان المیزان «1» (5/235)، و ذکره السیوطی فی الموضوعات «2»، و قال: أخرجه ابن عدی بإسناده عن الغفاری، عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم، ثمّ قال: لا یصحّ، الغفاری یضع، و شیخه ضعیف بالاتّفاق.

 

و ذکره ابن حجر فی تهذیب التهذیب «3» (5/138) نقلًا عن ابن حبّان «4» من طریق عبد اللَّه بن عمر، بلفظ: ما جئت لیلة أُسری بی من سماء إلى سماء إلّا رأیت اسمی مکتوباً محمد رسول اللَّه، أبو بکر الصدّیق. فقال: قال ابن حبّان: هذا خبر باطل، و أرى البلیّة فیه من عبد اللَّه بن إبراهیم.