اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

ابوبکر نسبت به من به منزله هارون(ع) برای موسی(ع) است

متن فارسی

از ابن عباس، بطور مرفوع آمده است: ابو بکر از من به منزله هارون برای موسی است.

این حدیث از ساخته های علی بن حسین کلبی است که محمد بن جریر طبری آن را آورده و ذهبی در ” میزانش “جلد 2 صفحه 222 گفته است: این خبر دروغ است و کلبی متهم به آن است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 507

متن عربی

 56- عن ابن عبّاس مرفوعاً: أبو بکر منّی بمنزلة هارون من موسى.

 من موضوعات علیّ بن الحسن الکلبی، أخرجه محمد بن جریر الطبری، قال الذهبی فی میزانه «2» (2/222): خبر کذب هو- الکلبی- المتّهم به.