اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ خرداد ۱۴۰۲

ابوبکر نسبت به من به منزله هارون(ع) برای موسی(ع) است

متن فارسی

از ابن عباس، بطور مرفوع آمده است: ابو بکر از من به منزله هارون برای موسی است.

این حدیث از ساخته های علی بن حسین کلبی است که محمد بن جریر طبری آن را آورده و ذهبی در ” میزانش “جلد 2 صفحه 222 گفته است: این خبر دروغ است و کلبی متهم به آن است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 507

متن عربی

 56- عن ابن عبّاس مرفوعاً: أبو بکر منّی بمنزلة هارون من موسى.

 من موضوعات علیّ بن الحسن الکلبی، أخرجه محمد بن جریر الطبری، قال الذهبی فی میزانه «2» (2/222): خبر کذب هو- الکلبی- المتّهم به.