اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۳ تیر ۱۴۰۳

ابوبکر ولی امر مسلمین

متن فارسی

دیلمی از امیر المؤمنین از رسول خدا با سند خود آورده که رسول خدا فرمود: جبرئیل پیشم آمد گفتم: چه کسی با من مهاجرت می کند؟ گفت: ابوبکر، و اوست که بعد از تو ولی امر مسلمین خواهد بود و برترین فرد امتت می باشد (کنز العمال جلد 6 صفحه139)

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 5 ص 563)

متن عربی

 43- أخرج الدیلمی «2» عن أمیر المؤمنین، عن رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم قال:

أتانی جبرئیل فقلت: من یهاجر معی؟ قال: أبو بکر و هو یلی أمر أمّتک من بعدک، و هو أفضل أمّتک من بعدک. کنز العمّال «3» (6/139).