اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

ابوبکر و عمر، بال‌های پیامبر(ص) در بهشت

متن فارسی

از انس آمده است که: رسول خدا، کتفهای ابی بکر و عمر را، به هم متصل کرد و فرمود: شما وزیرانم در دنیا و آخرت هستید، مَثَل من و شما در بهشت همانند پرنده ای است که در آن می پرد، من به منزله سینه و شما به منزله پرهای آن هستند، من و شما در بهشت می گردیم و آفریدگار جهان را زیارت می کنیم، من و شما در مجالس بهشت مینشینیم، گفته شد: مگر در بهشت مجالسی است؟ فرمود: آری مجالس و سرگرمی است، گفته شد: سرگرمی بهشت چیست؟ فرمود: آشیانه ای است از نی، از کبریت احمر، فرشش از در مرطوب است، پس بادی از زیر عرش که به آن طیبه می گویند می وزد، و آن نی ها به حرکت می آید، و صدائی از آن خارج می شود که بهشتیان، دنیا و حوادث آن را فراموش می کنند.

این حدیث، از ساخته های زکریا بن درید کندی است که ابن حبان آورده و گفته است: ساختگی است و آفت آن زکریا است. و ذهبی در ” المیزان ” جلد 1 صفحه 348 از ابن حبان دو جمله از آن را، حکایت کرده و گفته است: آن دو جمله را احمد بن موسی بن معدان، در حران، و زکریا بن درید، برای ما، با نسخه ساختگی روایت کرده که روا نیست از آن روایت کردن.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص:487

متن عربی

 13- عن أنس قال: آخى «2» النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم بین کتفی أبی بکر و عمر، فقال لهما: أنتما وزیرای فی الدنیا و الآخرة، ما مثلی و مثلکما فی الجنّة إلّا کمثل طائر یطیر فی الجنّة، فأنا جؤجؤ الطائر و أنتما جناحاه؛ و أنا و أنتما نسرح فی الجنّة، و أنا و أنتما نزور ربّ العالمین، و أنا و أنتما نقعد فی مجالس الجنّة. فقالا له: و فی الجنّة مجالس؟ قال: نعم فیها مجالس و لهو، فقالا له: أیّ شی‏ء لهو الجنّة؟ قال: لها آجام من قصب من کبریت أحمر و حملها الدرّ الرطب، فیخرج ریح من تحت ساق العرش یُقال لها: الطیبة، فتثور تلک الآجام، فیخرج صوت ینسی أهل الجنّة أیّام الدنیا و ما کان فیها.

من موضوعات زکریّا بن دُرید «3» الکندی، أخرجه ابن حبّان «4» و قال: موضوع آفته زکریّا. و حکى الذهبی جملتین من الروایة فی المیزان «5» (1/348) عن ابن حبّان و أنّه قال: حدّثنا بهما أحمد بن موسى بن معدان بحرّان، حدّثنا زکریّا بن درید بنسخة کتبناها کلّها موضوعة لا یحلُّ ذکرها.