logo-samandehi

ابوبکر و عمر، بال‌های پیامبر(ص) در بهشت

از انس آمده است که: رسول خدا، کتفهای ابی بکر و عمر را، به هم متصل کرد و فرمود: شما وزیرانم در دنیا و آخرت هستید، مَثَل من و شما در بهشت همانند پرنده ای است که در آن می پرد، من به منزله سینه و شما به منزله پرهای آن هستند، من و شما در بهشت می گردیم و آفریدگار جهان را زیارت می کنیم، من و شما در مجالس بهشت مینشینیم، گفته شد: مگر در بهشت مجالسی است؟ فرمود: آری مجالس و سرگرمی است، گفته شد: سرگرمی بهشت چیست؟ فرمود: آشیانه ای است از نی، از کبریت احمر، فرشش از در مرطوب است، پس بادی از زیر عرش که به آن طیبه می گویند می وزد، و آن نی ها به حرکت می آید، و صدائی از آن خارج می شود که بهشتیان، دنیا و حوادث آن را فراموش می کنند.

این حدیث، از ساخته های زکریا بن درید کندی است که ابن حبان آورده و گفته است: ساختگی است و آفت آن زکریا است. و ذهبی در ” المیزان ” جلد 1 صفحه 348 از ابن حبان دو جمله از آن را، حکایت کرده و گفته است: آن دو جمله را احمد بن موسی بن معدان، در حران، و زکریا بن درید، برای ما، با نسخه ساختگی روایت کرده که روا نیست از آن روایت کردن.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص:487

رفتن به بالا