logo-samandehi

ابوبکر و عمر، بهتر از همه امت هستند

قاضی ابو یوسف در کتاب ” آثار ” از ابو حنیفه نقل می کند که ” مردی نزد علی- رضی الله عنه- آمده گفت: کسی بهتر از تو ندیده ام. از او پرسید:پیامبر (ص) را دیده ای؟ گفت: نه. پرسید: ابو بکر و عمر- رضی الله عنهما- را دیده ای؟ گفت: نه گفت اگرمی گفتی که پیامبر (ص) را دیده ای، گردنت را می زدم. و اگر می گفتی: ابو بکر و عمر را دیده ای، ترا به کیفری دردناک میرساندم “.هر گاه در آنچه از شرح حال ابو یوسف در جلد هشتم نوشتیم دقت کنید احتیاجی به استدلال در رد این روایت و امثالش نخواهید داشت. وانگهی با احادیث ثابتی که از رسول خدا (ص) رسیده ناسازگار است، با حدیث ثابتی که می فرماید: علی برترین انسان است و حدیثی که در تفسیر آیه ” اولئک خیر البریه ” … از حضرتش به ثبوت رسیده و فرمایشش که ایشان عبارتند از علی (ع) وشیعه و پیروانش بنابر این، روایت مذکور مخالف قرآن و سنت است و بایستی به دیوارزدش. چنانکه با نظریه امیر المومنین علی (ع)درباره خودش به هنگام مقایسه خویش باآن عده منافات دارد، آنجا که می فرماید “: کی درباره من و نسبتم با آن اولی جای تردید وابهام بود که اینک مرا با چنین افرادی قرین و همردیف می سازند “. و ” پسر ابی قحافه ردای خلافت را بخود پوشید در حالی که میدانست منزلت من با خلافت چنان است که مقام محور در آسیاب ” و دیگر فرمایشات شبیه اینها که یکدیگر را تحکیم می کند.
(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ،ج10،ص136)
رفتن به بالا