اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

ابوبکر و عمر «اهل علّیّین» هستند

متن فارسی

از عطیه عوفی، از ابی سعید خدری، به طور مرفوع آمده است: اهل علیین را کسانی که پائین تر از آنها هستند می بینند، چنانکه شما ستارگان و کرات آسمانی را می بینید، و از جمله آنها هستند ابو بکر و عمر و “انعما”. به ابی سعید گفتم: “انعما” چه باشند؟ گفت: اهل علیین آنها هستند.

مقدسی، در ” تذکره الموضوعات، صفحه 27 تصریح کرده است که این حدیث به خاطر مجاهد بن سعید ساختگی است. خطیب در تاریخش جلد 2 صفحه 394 و جلد 3 صفحه 195 و جلد 4 صفحه 64 و جلد 12 صفحه 124 آن را از طرق مختلف که در آنها به میان نیاورده است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 512

متن عربی

 63- عن عطیّة العوفی، عن أبی سعید الخدری مرفوعاً: إنّ أهل علیّین لیراهم من هو أسفل منهم کما ترون النجم أو الکواکب فی السماء، و إنّ منهم لأبا بکر و عمر و أنعما. قال: قلت لأبی سعید: ما أنعما؟ قال: أهل ذلک هما.

نصّ المقدسی فی تذکرة الموضوعات «3» (ص 27) على أنّه موضوع لمکان مجاهد ابن سعید. أخرجه الخطیب فی تاریخه (2/394، 3/195، 4/64، 12/124) من عدّة طرق، و فیها غیر واحد من الکذّابین، لا یتکلّم فیها بغمز جریاً على عادته.