اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

ابوبکر و عمر قربانی نمی کردند

متن فارسی

جانشین پیامبر قربانی نمی کند از بیم آن که کار وی را بایسته بیانگارند در جلد ششم- ص 167 او چاپ دوم-  گزارشی درست آوردیم که ابوبکر و عمر قربانی نمی کردند از بیم آنکه دیگران از آنان پیروی کرده و گمان برند که این کار، بایسته است. بر گردید به همانجا که گفتار درست را به گستردگی آورده ایم.

( الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 7 ص 210 )

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 210

 

7- ترک الخلیفة الضحیّة مخافة أن تُستنَّ

قد مرّ فی الجزء السادس (ص 167) من الصحیح الوارد فی أنّ أبا بکر و عمر کانا لا یضحّیان کراهة أن یقتدی بهما، فیظنّ فیها الوجوب. و قد استوفینا حقّ القول هناک فراجع.