logo-samandehi

ابوبکر و عمر وزیران پیامبر(ص) در دنیا و آخرت

از انس آمده که گفته است: بر رسول خدا وارد شدم در حالی که ابوبکر در طرف راست و عمر در طرف چپش قرار داشت و رسول خدا دست راستش را روی دو کتف ابوبکر و دست چپش را روی دو کتف عمر نهاد و گفت: شما در دنیا و آخرت وزیرانم هستید و این چنین زمین برایم و برای شما شکافته می شود، و این چنین من و شما پروردگار عالمیان را زیارت خواهیم کرد.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 5 ص 562)

رفتن به بالا