اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۳ تیر ۱۴۰۳

ابو الأسود و ابو الحرب دوئلی

متن فارسی

ابو الحرب بن ابو الاسود دؤلى مورد اطمینان و خود از کسانى است که مسلم روایات او را نقل کرده است. ابو الاسود دؤلى از شاگردان صحابه است که همه‏ محدثان در اعتماد به او اتفاق نظر دارند و از کسانى است که نگارندگان شش کتاب صحیح همگى، روایات او را نقل کرده‌‏اند

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 449

متن عربی

4- أبو الحرب بن الأسود الدؤلی، ثقة من رجال مسلم.

5- أبو الأسود الدؤلی، تابعیّ متّفق على ثقته من رجال الصحاح الستّة.

                        الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 449