اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

ابو محمد صوری

متن فارسی

ابو محمد، عبد المحسن بن محمد بن احمد بن غالب بن غلبون، صورى. از اکابر قرن چهارم و نوابغ رجال آن دوران است و تا اوائل قرن پنجم می‌زیسته. اشعار آبدارش در عین سلاست و روانى، پرمعنى است، در غزل‏ سرائى لطیف و در بحث و جدل استوار: به هنگام استدلال، براهین استوار آرد و گاه مدح و ستایش جز بزیبائى و ملاحت ننگرد.
– دفتر اشعارش که در حدود پنج هزار بیت است، با لطایف ادبى و حقائق برهانى، گواه این مدعا است و نصى بر اخلاص به اهل بیت، چونان که ابن شهر- آشوبش در سلک شعرائى نام برده که بی‌پروا به ستایش اهل بیت برخاسته‌اند.
آنچه ما از قصائد و قطعات او انتخاب کرده‌ایم، روحیه مذهبى او را بی‌پرده متجلى ساخته و جبهه‌بندى او را به سوى خاندان رسول و جانبدارى و حمایت از حقوق آنان نمودار می‌کند، تا آنجا که می‌بینیم به هر چه جز اهل بیت است، پشت پا زده است، علاوه بر آنچه در دیوان شعرش از اشارات لطیفه می‌یابیم که عقیده باطنى او را برملا می‌سازد.
از جمله این قطعه درباره کودکى عمر نام:

نادمنى من وجهه روضة مشرقة یمرح فیه النّظر
فانظر معى تنظر الى معجز سیف علىّ بین جفنى عمر

– در چهره او بوستانى خرم یافتم که گلگشت دیدگان است.
– بیا از دیده من بنگر تا معجزى شگفت بینى: ذوالفقار على در میان چشمان «1» عمر!

* بارى، ابن ابى شبانه در «تکمله أمل الامل» بشرح حال او پرداخته، و او جز شیعیان اهل بیت را عنوان نمی‌کند، ثعالبى در «یتیمة الدهر» ج 1 ص 257 به یاد او پرداخته و 225 بیت از اشعار او را ثبت کرده و در «تتمیم یتیمه» ج 1 ص 35 او را ثنا گفته و از دیوان شعرش ابیاتى برگزیده است. ابن خلکان هم در ج 1 ص 334 با ستایش و تمجید فراوان از شعرش، شرح مفصلى آورده و می‌گوید: بسال 419، روز یکشنبه نهم شوال در سن هشتاد سالگى و چه بسا بیشتر، دارفانى را بدرود گفته است. ابن اثیر در تاریخ خود ج 12 ص 25، یادى از این شاعر گرانمایه دارد.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 307

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 307

الشاعر

أبو محمد عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب ( «1») بن غلبون الصوری، من حسنات القرن الرابع و نوابغ رجالاته، و قد مُدَّ له البقاء إلى أولیات القرن الخامس، جمع شعره بین جزالة اللفظ و فخامة المعنى، کما أنّه لا تعدوه رقّة الغزل و شدّة الجدل، فهو عند الحِجاج یُدلی بحجّته القویمة، و عند الوصف لا یأتی إلّا بصورة کریمة، و دیوان شعره المحتوی على خمسة آلاف بیت تقریباً، الحافل بالرقائق و الحقائق یتکفّل البرهنة على هذه الدعاوى، و هو نصٌّ فی تشیّعه کما عدّه ابن شهرآشوب ( «2») من شعراء أهل البیت المجاهرین، و ما ذکرناه من شعره یمثّل روحه المذهبیّة، و نزعته الطائفیّة الحمیدة، و تعصّبه لآل البیت النبویّ، و اعترافه بحقّهم الثابت، و نبذه ما وراء ذلک نبذاً لا مرتجع إلیه، و فی دیوانه- غیر ما ذکرناه- شواهد و تلویحات لطیفة، نحو قوله فی صبیٍّ اسمه عمر:

نادمنی من وجهُهُ روضةٌ             مشرقةٌ یمرحُ فیهِ النظرْ

فانظر معی تنظرْ إلى معجزٍ             سیفُ علیٍّ بین جفنی عمرْ

و قد ترجمه ابن أبی شبانة فی تکملة أمل الآمل، و هو لا یترجم إلّا المتمسِّک بحُجزةِ ( «3») أهلِ البیتِ الطاهر، وتر جمه الثعالبی فی یتیمة الدهر ( «4») (1/257) و ذکر من شعره (225) بیتاً، و أثنى علیه و انتخب من دیوانه أبیاتاً فی تتمیم یتیمته ( «5») (1/35)،

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 308

و عقد ابن خلّکان ( «1») له ترجمةً ضافیةً، أطراه و وصف شعره فی (1/334)، و قال: توفّی یوم الأحد تاسع شوال سنة تسع عشرة و أربعمائة و عمره ثمانون أو أکثر، و ذکره ابن کثیر فی تاریخه ( «2») (12/25).