logo-samandehi

اجتهاد خلیفه دوم برای از بین بردن آثار پیامبر(ص)

رای خلیفه دوم در آثار پیامبراناز معرور نقل شده گوید: ما با عمر بن خطاب بیرون رفتیم در حجی که او نمود گوید: پس در نماز صبح برای ما خواند: سوره « الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل » و سوره « لایلاف قریش » را و چون منصرف شد و مردم مسجدی را دیدند بسوی آن مبادرت نمودند . عمر گفت : این چیست ؟ گفتند : این مسجدی است که پیامبرخدا صلی الله علیه و آله در آن نماز خوانده است، پس گفت :همینطور هلاک شدند اهل کتاب پیش از شما، آثار پیامبرانشان را عبادت گاه گرفتند هر کس نمازی برایش هست بخواند و هر کسنیست نمازی برای او بگذرد .

امینی گوید: ای کاش می دانستم چه مانعی است از بزرگداشت آثار پیامبران و در مقدم و جلوی ایشان آقای فرزندان آدم حضرتمحمد صلی الله علیه و آله هر گاه بیرون از حدود توحید نباشد مثل سجده کردن در برابر عکسها و تصاویر ایشان و قبله قرار دادنآنها « و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب » و کیست که بزرگ دارد شعایر خدا را که آن از تقوای دلهاست ؟ کجا و کیامتها هلاک شدند به اینکه آثار پیامبرانشان را صومعه و عبادتگاه قرار دادند ؟ و کدام مسجدی نماز در آن نزدیک تر و مقرب تر بهسوی خدای سبحان از مسجدی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله درآن نماز خوانده است ؟ و چه مکانی شریف تر از مکانیاست که پیامبر اعظم در آن راه رفته و توقف نموده و در آن بیعت رضوان شده و مومنون در آن نائل به رضوان خدا شده اند ؟ آیا درتمام این اماکن تحصیل و کسب فضیلتی نمی شود که افزایش دهد تقرب عبادت کننده گان را در سایه آن ؟و آیا گناه درخت بیچاره چه بوده که ریشه آن را از زمین درآورند و نباشد کسی که باز خواهی کند یا از آن دفاع نماید ؟آیا اینها اهانت به شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله که در آنجا نشسته و آن مکان را مشرف نموده نیست ؟آیا روش و ادب دین تجویز می کرد برای خلیفه که بگوید : آی مردم من می بینم که شما به بت پرستی برگشته اید، و حال آنکه آنهائیکه ملاحظه می کردند و رعایت می نمودند این آثار را و آنها را بزرگ می داشتند و در نزد آن نماز می خواندند ، ایشان همگی ازحاملین علم دین و عدول صحابه و مراجع خلیفه در احکام و شرایع بودند و خلیفه به ایشان اعتماد و تکیه می زد هر کجا که مسائل براو مشکل می شد و می گفت “: کل الناس افقه منک یا عمر “؟!اینها مسائل بسیاری است که از خلیفه دور مانده علم به پاسخ از آنها یا اینکه پاسخ از آنها را در خاطرش نداشته، یا آنکه در همه آنهاتاویل کننده است و تو می بینی…(جهل خلیفه را) .و از صحابه ای که تبرک به این اماکن می نمود و در آن نماز می خواند عبد الله ابن عمر بود، موسی بن عقبه گوید : دیدم سالم بن عبد الله را که جستجو می کرد مکان هائی را از راه و در آن نماز می خواند و می گفت که پدرم در اینجاها نماز می خواند و اینکه اودیده بود پیامبر صلی الله علیه و آله را که در این اماکن نماز می خواند، واز نافع از ابن عمر که او در این امکنه نماز می خواند .و کسی که رجوع به کتب صحاح و سنن کند می یابد بسیاری از هم دوره اینها را که دانسته می شود به آن که رای خلیفه فقط مخصوص و ویژه خودش بوده و پیروی نمی شود و نشده و نخواهد شد .

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 208)

رفتن به بالا