logo-samandehi

اجتهاد خلیفه دوم درباره قطع درخت رضوان

رای خلیفه دوم درباره شجره رضوان از نافع نقل شده گوید: مردم می آمدند نزد درختی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در زیر آن بیعت رضوان نمود. پس در آنجا نمازمی خواندند . به گوش عمر رسید، مردم را تهدید کرد و دستور داد آن را قطع کنند.ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه ج 1 ص 60 گوید : مردم بعد ازوفات رسول خدا صلی الله علیه و آله می امدند نزد درختی که در زیر آن بیعت رضوان شده بود. نماز می خواندند . عمر گفت : ای مردم می بینم شما را که به پرستیدن بت برگشته اید بدانید که هیچ کس از امروز حق ندارد نزد این درخت بیاید و چنانچه آمد او را با شمشیر خواهم کشت همچنان که مرتد کشته می شود و دستورداد آن را بریدند.

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 208)

رفتن به بالا