logo-samandehi

احادیث علوی درباره سبقت اسلام آوردن حضرت علی(ع)

1- من بنده خدا و برادر رسول اویم، منم صدیق اکبر، پس از من جز دروغگوی تهمت زن دیگر کس آنرا نمیگوید، من مدت هفت سال با رسول خدا (ص ) نماز گزاردم، و اول کسی هستم که با او به نماز ایستاد.اسناد این حدیث از طرق ابن ابی شیبه، نسائی، ابن ماجه، حاکم و طبری به صحیح پیوسته است و رجالش همه مورد وثوقند مراجعه کنید به جلد 2 ترجمه الغدیر  314

2- انا اول رجل اسلم مع رسول الله صلی اله علیه و سلم این حدیث را ابو داود به اسناد صحیحش از امیر المومنین (ع ) نقل کرده {شرح ابن ابی الحدید ج3:ص258}

3- انا اول من اسم مع النبی صلی اله علیه و سلم این حدیث را خطیب بغدادی در تاریخش  ج4:ص233 نقل کرده است

4- انا اول من صلی مع رسول الله صلی اله علیه و سلم این حدیث را احمد نقل کرده و حافظ هیثمی در مجمع الزوائد آنرا آورده و گفته است: رجال حدیث همه صحیح اند مگر حبه العرنی که موثق است. و نیز ابو عمرو در استیعاب ج2:ص458 و ابن قتیبه در المعارف ص74 از طریق ابی داود از ” شعبه ” از سلمه بن کهیل،از حبه از امیر المومنین (ع ) نقل کرده که اسنادش همه صحیح و رجال سندش همه موثق اند.

5- اسلمت قبل ان یسلم الناس بسبع سنین {ریاض النضره ج2:ص158}  

6- عبدت الله مع رسول الله سبع سنین قبل ان یعبده احد من هذه الامه {مستدرک الحاکم   ج3:ص112}

7- حکیم مولی زاذان آورده است که شنیدم علی (ع)  می گفت: صلیت قبل الناس سبع سنین و کنا نسجد و لا نرکعو اول صلاه رکعنا فیه صلاه العصر ” هفت سال قبل از دیگران نماز گزاردم در آنروز ما سجده میکردم ولی رکوع نداشتیم اول نمازی که در آنرکوع انجام دادیم نماز عصر بود.{ شرح ابن ابی الحدید، ج3:258}

8- عبد الله قبل ان یعبده احد من هذه الامه خمس سنین {استیعاب،ج2:ص448 ، ریاض النضره ،ج2:158 ، السیره الحلبیه ج1: ص 288}

9- آمنت قبل الناس سبع سنین،  {خصایص نسائی ج1:ص288}

 10- ما اعرف احدا من هذه الامه عبد الله بعد نبینا غیری، عبدت الله قبلان یعبده احد من هذه الامه تسع سنین  }خصایص نسائی، ص3} من کسی از این امت را که غیر از پیامبر خدا به عبادت خدا پرداخته باشد جز خودم نمی شناسم. من مدت هفت سال خدا را پیش ازدیگران پرستیده ام.

11-در خطبه روز صفین فرماید:«پسر عم پیامبرتان، با شما و در برابر شما است و شما را به اطاعت پروردگارتان فرا میخواندو به سنت پیغمبرتان با شما رفتار میکند،کسی که قبل از هر شخص دیگر نماز گزارده با دیگران برابر نیست، هیچکس در نماز گزاردن بر من پیشی نگرفته است.{ کتاب نصر ص335، شرح ابن ابی الحدید ج1:ص503}

 12- خدایا من بنده ای را از این امت جز پیامبرت سراغ ندارم که پیش از من تو را عبادت کرده باشد  این سخن را سه بار تکرارکرد سپس گفت من قبل از دیگران نماز گزاردم و در تعبیر دیگر است که فرمود: قبل از اینکه احدی نماز گزارد.این حدیث را احمد، ابو یعلی، بزاز، طبرانی، وهیثمی در مجمع جلد9 ،صفحه102آورده و هیثمی گوید: اسنادش حسن است و نیز شیخ الاسلام حموی در فرائد باب 48 آن را نقل کرده است.

13- در یکی او نامه های امیر المومنین(ع) است که به معاویه نوشت: شایسته ترین کس در تصدی امور این امت، از مسلمانان قدیم و جدید، کسی است که نسبش به رسول خدا نزدیک تر، و بکتاب خدا آگاه تر، و در دین خدا بیناتر باشد، اسلامش پیش از همگان و جهادش از دیگران برتر {کتاب صفین نصر بن مزاحم ص168 چاپ مصر{

 14- در حدیثی از امیر المومنین است که فرمود: نه بخدا سوگند اگر من اول کس بودم که اورا تصدیق کردم، اول کسی نخواهم بود که او را تکذیب کند .{المحاسن و المساوی ج1:ص36، تاریخ قرمانی حاشیه کامل ابن اثیر ج1:ص218}

  15- رسول خدا (ص) روز دوشنبه مبعوث شد و من روز سه شنبه اش اسلام آوردم.{ مجمع الزوائد،ج9:ص102،تاریخ قرمانی ج1:ص215 ، صواعق ص72، تاریخ الخلفاء سیوطی  ص12 ، اسعاف الراغبین ص148}

16- در یکی از نامه های آنحضرت (ع ) به معاویه چنین آمده است: وقتی محمد (ص )مردم را به ایمان به خدا و توحیدش فرا خواند، ما اهل بیت اول کسانی بودیم که به اوایمان آوردیم، و آنچه را آورده بود، تصدیق کردیم، سالیانی دراز بر ما گذشت که در سرزمین های مسکون عرب غیراز ما کسی خدا را نمی پرستید {کتاب صفین ابن مزاحم ص110}

17- روز صفین خطاب به اصحاب معاویه گفت: وایبر شما من اول کسی هستم که به کتاب خدا فرا خوانده شدم و بدان پاسخ گفتم .{کتاب نصر  ص561}

 18- معاذه دختر عبد الله عدویه گوید: علی بن ابیطالب بر منبر رسول خدا (ص ) میفرمود: منم صدیق اکبر، قبل از ابی بکر ایمان آوردم، و پیش از آنکهاو اسلام آورد اسلام اختیار کردم .مراجعه کنید جلد 2، صفحه 314 ترجمه الغدیر

 19- در سخنرانی اش که در لشگرگاه صفین ایراد کرد، گفت: آیا میدانید خداوند در کتابش پیشرو را بردنباله رو ترجیح داده و دراطاعت خداو رسول او حدی از این امت بر من پیشی نجسته؟ گفتند: بلی.  مراجعه کنیدبه جلد 1،صفحه195 ترجمه الغدیر.

 20- سه سال زودتر از آنکه دیگر مردم با رسول خدا (ص ) نماز گزارند، من با او نماز گزاردم. احمد با دو سند این حدیث را نقل کرده است.

21- روزی شوری در حدیثی که قبلا گذشت فرماید: آیا کسی هست بین شما که پیشاز من خدا را به یگانگی شناخته باشد؟گفتند: نه- آیا از شما کسی هست که پیش از من به دو قبله نماز گزارده باشد؟ گفتند: نه مراجعه کنید 163:159:1به جلد1،صفحات159و163ترجمه الغدیر ، و این جمله حدیث را ابن ابی الحدید از روایات مستفیضه شمرده است .

 22- سبقتکم الی الاسلام طرا غلاما ما بلغت اوان حلمی  مراجعه کنید جلد 2 صفحه 25 ترجمه الغدیر از ابیات آن حضرت خطاب به معاویه

23- انا اخو المصطفی لا شک فی نسبی  — به ربیت وسبطاه هما ولدی  —  صدقته و جمیع الناس فی بهم — من الضلاله و الاشرک و النکد

 ابن طلحه شافعی در مطالب السول ص11 این شعر را به علی (ع )نسبت داده گوید: جابر گفت: شنیدم علی این اشعار را انشاد کرد و پیغمبر (ص) آنرا شنید آنگاه تبسم فرموده گفت: راست گفتی یا علی …

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 3 ص 312)

رفتن به بالا