اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۳ تیر ۱۴۰۳

احادیث نبوی درباره سبقت اسلام آوردن حضرت علی(ع)

متن فارسی

1-پیامبر (ص) فرمود: اول کس از شما که در حوض کوثر بر من وارد میشود، آن کسی خواهد بود که اول بار، اسلام آورده، یعنی علی بن ابیطالب علیه السلام.این حدیث را حاکم در مستدرک ج3،ص136 نقل کرده و بر صحتش اعتراف نموده است و خطیب بغدادی در تاریخش ج2،ص81 آنرا آورده،و در استیعاب ج2،ص457 و شرح ابن ابی الحدید نیز یافت میشود.و در تعبیر دیگر آمده است: اول هذه الامه ورودا علی الحوض اولها اسلاما علی بن ابیطالب رضی الله عنه، .این حدیث در سیره حلبیه ج1،ص 285، سیره زینی دحلان ج1،ص188  حاشیه سیره حلبیه یافت میشود و در تعبیر دیگر اول الناس ورودا علی الحوض اولهم اسلاما علی بن ابیطالب .مراجعه کنید بمناقب فقه ابن المغازلی، و مناقب خوارزمی.

  2-پیغمبر (ص  (به فاطمه فرمود:  ترا به ازدواج کسی درآوردم که بهترین فرد امت من است، علمش از همه بیشتر، و حلمش از همه برتر، و اسلامش بر دیگران اسبق است (مراجعه کنید به صفحه95 که گذشت.

 3- پیغمبر (ص ) به فاطمه فرمود: علی در بین اصحاب من اول کسی است که اسلام آورده و سابقه دارترین فردی است که بمقام تسلیم رسیده است.  حدیث صحیحی است مراجعه کنید بصفحه 95

 4- پیامبر (ص )دست علی را گرفته گفت: اینست اول کسی که بمن ایمان آورده و اینست اول کسی که روز قیامت با من مصافحه خواهد کرد، و اینست صدیق اکبر مراجعه کنید بجلد دوم ترجمه الغدیر صفحه 314 و  313

 5- از ابی ایوب روایت شده که گفت: رسول خدا (ص) فرمود: هفت سال فرشتگان تنها برمن و علی درود میفرستادند. زیرا تنها ما بودیم که نماز میگذاردیم و هیچکس جز ما نماز نمیگذارد. {مناقب فقیه ابن مغازلی با دو سند  اسد الغابه ج4  : ص 18 ،مناقب خوارزمی }و آنجا است که پرسیدند: چرا چنین باشدیا رسول الله؟ فرمود:زیرا کسی از مردان جز او با من نبود. {کتاب فردوس دیلمی، شرح ابن ابی الحدید نقل از رساله اسکافی ج3:ص258،  فرائد السمطین باب47}

 6- ابن عباس گوید: پیامبر (ص )فرمود: اول کسی که با من نماز گزارد علی بود.{  فرائد السمطین باب37  از چهار طریق }

 7- معاذ بن جبل گوید: رسول خدا (ص ) فرمود: یا علی در امتیاز نبوتمن در مقابل تو قرار گرفته ام و پس از من پیغمبری نخواهد بود و تو با هفت امتیاز در مقابل مردم قرار گرفتهای و احدی از قریش را نمیرسد انکار آن فضائل کند: تو اول کسی بوده ای که  بخدا ایمان آورده ای و در پیمان با خدا وفادارترین مردم و در امر او استورترین… تا آخر حدیث{ حلیه الاولیاء ج1 :ص66}

 8-  ابو سعید خدریگوید: رسول خد ا (ص) در حالی که دست به پشت علی (ع) میزد گفت: یا علی هفت خصلت تو راست که درروز قیامت کسی نتواند در آنها با تو محاجه کند تو اول مومنی هستی که بخدا ایمان آورده ای، تو وفادارترین مومنی هستی که بعهد خدا وفاداری کرده، و تو در امر خدا از همه مومنان استوارتری… تا آخر{ حلیه الاولیاء  ج1:ص36}

 9- در بخشی از حدیث ابی بکر هذلی و داود بن ابی هند شعبی از رسول خدا است که به علی فرمود: این علی (ع) اول کسی است که بمن ایمان آورده و مرا تصدیق کرده و با من نماز گزارده است. {شرح ابن ابی الحدید  ج3:ص256}

 10-ابابکر و عمر به خواستگاری فاطمه( ع)  اقدام کردند، رسول خدا(ص) آنان را به این عذر که این امر از حدود ماموریت من بیرون است، رد کرد. آنگاه علی  (ع) بخواستگاری آمد و پیغمبر  (ص)  پذیرفته، فاطمه  (ع )را به ازدواج علی  (ع ) در آورد و بدو فرمود: ترا به ازدواج کسی درآوردم که بر همه امت در اسلام پیشی گرفته است. این حدیث را گروهی از صحابه مانند اسماء بنت عمیس، ام ایمن، ابن عباس و جابر بن عبد اله، روایت کرده اند.{ شرح ابن ابی الحدید،  ج3:ص257 }.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ،ج3،ص310)

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 310

النصوص النبویّة:

1- قال صلی الله علیه و آله و سلم: «أوّلکم وارداً- وروداً- علیَّ الحوض أوّلکم إسلاماً، علیُّ بن أبی طالب».

أخرجه «1» الحاکم فی المستدرک (3/136) و صحّحه، و الخطیب البغدادی فی تاریخه (2/81)، و یوجد فی الاستیعاب (2/457)، شرح ابن أبی الحدید (3/258).

و فی لفظ: «أوّل هذه الأمّة وروداً علی الحوض أوّلها إسلاماً، علیُّ بن أبی طالب رضی الله عنه»، السیرة الحلبیّة (1/285)، سیرة زینی دحلان (1/188) هامش الحلبیّة.

و فی لفظ: «أوّل الناس وروداً علی الحوض أوّلهم إسلاماً، علیُّ بن أبی طالب». مناقب الفقیه ابن المغازلی، مناقب الخوارزمی.

 

2- قال صلی الله علیه و آله و سلم لفاطمة: «زوّجتکِ خیر أمّتی، أعلمهم علماً، و أفضلهم حلماً، و أوّلهم سلما». راجع ما مرَّ (ص 95).

 

3- قال صلی الله علیه و آله و سلم لفاطمة: «إنَّه لأوّل أصحابی إسلاماً- أو: أقدم أمّتی سلماً-».

حدیث صحیحٌ. راجع (ص 95)

 

4- أخذ صلی الله علیه و آله و سلم بید علیٍّ، فقال: «إنَّ هذا أوّل من آمن بی، و هذا أوّل من یصافحنی یوم القیامة، و هذا الصدِّیق الأکبر». راجع الجزء الثانی (ص 313، 314).

 

5- عن أبی أیّوب، قال: قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم: «لقد صلّت الملائکة علیَّ

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 311

و علی علیٍّ سبع سنین، لأنَّا کنّا نصلّی و لیس معنا أحدٌ یصلّی غیرنا» «2».

مناقب الفقیه ابن المغازلی بإسنادین، أُسد الغابة (4/18)، مناقب الخوارزمی و فیه: و لِمَ ذلک یا رسول اللَّه؟ قال: «لم یکن معی [من أسلم ] من الرجال غیره». کتاب الفردوس للدیلمی، شرح ابن أبی الحدید عن رسالة الإسکافی (3/258)، فرائد السمطین الباب ال (47).

 

6- ابن عبّاس، قال: قال النبیُّ صلی الله علیه و سلم: «إنَّ أوّل من صلّی معی علیّ».

فرائد السمطین «3» الباب ال (47) بأربع طرق.

 

7- معاذ بن جبل، قال: قال رسول اللَّه صلی الله علیه و سلم: «یا علیُّ، أخصمک بالنبوّة و لا نبوّة بعدی، و تخصم الناس بسبع و لا یحاجّک فیها أحدٌ من قریش: أنت أوّلهم إیماناً باللَّه، و أوفاهم بعهد اللّه، و أقوَمهم بأمر اللَّه …» الحدیث. حلیة الأولیاء (1/66).

 

8- أبو سعید الخدریّ، قال: قال رسول اللَّه صلی الله علیه و سلم لعلیٍّ- و ضرب بین کتفیه-: «یا علیُّ، لک سبع خصال لا یُحاجّک فیهنَّ أحدٌ یوم القیامة: أنت أوّل المؤمنین باللَّه إیماناً، و أوفاهم بعهد اللَّه، و أقوم هم بأمر اللَّه …» الحدیث. حلیة الأولیاء (1/66).

 

9- من حدیث أبی بکر الهذلیّ و داود بن أبی هند الشعبی عن رسول اللَّه صلی الله علیه و سلم أنَّه قال لعلیٍّ علیه السلام: «هذا أوّل من آمن بی و صدّقنی و صلّی معی». شرح ابن أبی الحدید «4» (3/256).

 

10- إنَّ أبا بکر و عمر خطبا فاطمة فردّهما رسول اللَّه صلی الله علیه و سلم و قال:

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 312

 «لم أؤمر بذلک»، فخطبها علیٌّ فزوّجه إیّاها، و قال لها: «زوّجتکِ أقدم الأمّة إسلاماً».

روی هذا الحدیث جماعة من الصحابة، منهم: أسماء بنت عمیس، و أمّ أیمن، و ابن عبّاس، و جابر بن عبد اللَّه. شرح ابن أبی الحدید «1» (3/257).