اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۴ مهر ۱۴۰۲

احتجاج ابن عباس در مقابل نامه معاویه به دلیل عدم بیعت معاویه با علی(ع)

متن فارسی

نامه معاویه به عبد اللّه بن عباس:
پس از … شما جماعت بنی هاشم برای بد کردن به کسی بیش از بد کردن به دوستداران عثمان بن عفان شتاب بخرج نمی دهید و کار را به جائی رسانده ایدکه طلحه و زبیر را بخاطر این که به خونخواهی او برخاستند و رفتاری را که با او شده گناه شمردند کشتید. اگر این را به عنوان رقابت با بنی امیه بر سر قدرت سیاسی و حاکمیت می کنید پس چرا وقتی دو قبیله عدی و تیم «1» عهده دار خلافت شدند با آنها به رقابت و کشمکش برنخاستید و سر بفرمانشان در آوردید؟!
حوادثی که می بینی پیش آمده است و این جنگ ما را بجان یکدیگر انداخته و از پا در آورده است. آنچه مایه امید شما درباره ما است مایه امید ما درباره شما نیز هست و هرچه ما را از صدمه زدن به شما مأیوس می کند مایه یأس شما از صدمه زدن به ما نیز هست. ما امیدوار بودیم وضعی غیر از آنچه پیش آمد پیش بیاید و از چیزی غیر از آنچه پیش آمد می ترسیدیم. امروز علیه ما نمی توانید به شدتی بیش از آنچه دیروز می جنگیدند بجنگید و نه فردا بشدتی بیش از امروز. ما به آن مقدار از کشور شام که در چنگ ما است قانعیم، شما هم به همان مقدار که از کشور عراق در چنگ شما است قناعت کنید و به جان قریش رحم کنید، چون بیش از شش رجل قرشی باقی نمانده است: دو تا در شام، دو تا در عراق، دو تا در حجاز. آندو که در شامند من و عمرو عاص هستیم و دو نفری که در عراقند تو و علی، و دو نفری که در حجازند سعد و ابن عمر. «2» دو نفر از آن شش نفر در برابر تو و دو نفر چشم انتظار تو، و تو رئیس این جمعی، و اگر مردم پس از عثمان با تو بیعت کرده بودند با تو زودتر از علی بیعت می کردیم.
ابن عباس در جوابش چنین نوشت:
پس از … نامه ات رسید و خواندم. این که نوشته ای در بدی کردن به دوستداران عثمان شتاب بخرج می دهیم و از تسلط و حاکمیت بنی امیه متنفریم، بجان خودم تو عثمان را وسیله تحقق منظورت یافتی آنگاه که از تو کمک خواست و کمکش ننمودی تا به اینجا رسیدی و شاهد من و داور میان من و تو در این موضوع پسر عمویت و برادر عثمان، ولید بن عقبه است. درباره طلحه و زبیر، آن دو نفر علیه عثمان تحریک کردند و کار را بر او سخت گرفتند و بعدا بیعت را گسستند واز پی چنگ انداختن بر حکومت بر آمدند، بهمین جهت با آنها بر سر نقض پیمان بیعت جنگیدیم و با تو بخاطر تجاوز مسلحانه ات جنگیدیم. درباره این که گفته ای از قریش جز شش نفر باقی نمانده است، مردانش خیلی زیادند و باقیماندگانش چقدر خوبند و برخی از بهترین رجالش علیه تو جنگیدند و هر کدامشان هم که پا از یاری ما بدامن پیچید تو را نیز خوار گذاشت. این هم که خواستی ما را با دو قبیله تیم و عدی به ستیزه اندازی، باید بدانی که ابو بکر و عمر بهتر از عثمان بودند و عثمان بهتر از تو بود. چیزهائی به تو نشان خواهیم داد در آینده که آنچه را در گذشته از ما دیده بودی فراموش خواهی کرد و از عملیات بعدی ما خواهی هراسید. راجع به این که گفته ای اگر مردم با من بیعت کرده بودند کار حکومت استوار و درست می گشت، باید بگویم مردم با علی که از من بهتر است بیعت کردند و حکومتش کاملا بر قرار و استوار نگشت. ترا چه به حرف زدن از خلافت ای معاویه! تو اسیر آزاد شده ای هستی پسر اسیر آزادشده ای و خلافت متعلق به مهاجران پیشاهنگ است و آزاد شدگان فتح مکه را به آن راه و دخالتی نیست. و السلام. «1»
ابن قتیبه، قسمت اخیر نامه را به این عبارت آورده است: «ترا به خلافت چه! تو اسیر آزاد شده مسلمانانی و پسر سرفرماندهی قبائل مشرک و مهاجم به اسلام، و پسر زنی که جگر شهدای «بدر» را خورده است».
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 448

متن عربی

و کتب معاویة إلی ابن عبّاس:

أمّا بعد: فإنّکم معشر بنی هاشم لستم إلی أحد أسرع منکم بالمساءة إلی أنصار ابن عفّان حتی أنّکم قتلتم طلحة و الزبیر لطلبهما بدمه، و استعظامهما ما نیل

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 448

منه، فإن کان ذلک منافسة لبنی أمیّة فی السلطان، فقد ولیها عدیّ و تیم «1» فلم تنافسوهم و أظهرتم لهم الطاعة.

و قد وقع من الأمر ما قد تری، و أدالت هذه الحرب بعضنا علی بعض حتی استوینا فیها، فما یُطمعکم فینا یُطمعنا فیکم، و ما یؤیسنا منکم یؤیسکم منّا، و لقد رجونا غیر الذی کان، و خشینا دون ما وقع، و لستم ملاقینا الیوم بأحدّ من حدّکم أمس، و لا غداً بأحدّ من حدّکم الیوم، و قد قنعنا بما فی أیدینا من ملک الشام، فاقنعوا بما فی أیدیکم من ملک العراق، و أبقوا علی قریش، فإنّما بقی من رجالها ستّة: رجلان بالشام، و رجلان بالعراق، و رجلان بالحجاز، فأمّا اللذان بالشام فأنا و عمرو، و أمّا اللذان بالعراق فأنت و علیّ، و أمّا اللذان بالحجاز فسعد و ابن عمر «2»، فاثنان من الستّة ناصبان لک، و اثنان واقفان فیک، و أنت رأس هذا الجمع، و لو بایع لک الناس بعد عثمان کنّا إلیک أسرع منّا إلی علیّ.

فکتب ابن عبّاس إلیه:

أمّا بعد: فقد جاءنی کتابک و قرأته، فأمّا ما ذکرت من سرعتنا بالمساءة إلی أنصار عثمان و کراهتنا لسلطان بنی أُمیّة، فلعمری لقد أدرکت فی عثمان حاجتک حین استنصرک فلم تنصره حتی صرت إلی ما صرت إلیه، و بینی و بینک فی ذلک ابن عمّک و أخو عثمان الولید بن عقبة، و أمّا طلحة و الزبیر فإنّهما أجلبا علیه، و ضیّقا خناقه، ثم خرجا ینقضان البیعة و یطلبان الملک، فقاتلناهما علی النکث و قاتلناک علی البغی، و أمّا قولک: إنّه لم یبق من قریش إلّا ستّة فما أکثر رجالها، و أحسن بقیّتها! و قد قاتلک من خیارها من قاتلک، و لم یخذلنا إلّا من خذلک، و أمّا إغراؤک إیّانا بعدیّ و تیم، فإنّ أبا بکر و عمر خیر من عثمان کما أنّ عثمان خیر منک، و قد بقی لک منّا ما ینسیک ما قبله

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 449

و تخاف ما بعده، و أمّا قولک: إنّه لو بایعنی الناس استقمت «1»، فقد بایع الناس علیّا و هو خیر منّی فلم تستقم له «2»، و ما أنت و ذکر الخلافة یا معاویة؟ و إنّما أنت طلیق و ابن طلیق، و الخلافة للمهاجرین الأوّلین، و لیس الطلقاء منها فی شی ء و السلام «3». و فی لفظ ابن قتیبة: فما أنت و الخلافة؟ و أنت طلیق الإسلام، و ابن رأس الأحزاب، و ابن آکلة الأکباد من قتلی بدر.