اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

احتجاج امام حسن(ع) در مجلس معاویه

متن فارسی

امام حسن (ع ) درمجلس معاویه چنین فرمودند: حضار مجلس شما را بخدا سوگند میدهم آیا میدانید کسی را که دشنام گفتید، از نخستین روز، به هر دو قبله نماز گزارده و تو ای معاویه آنروز به هر دو قبله کافر بودی، و عمل او را گمراهی می پنداشتی و لات و عزی را گمرا هانه می پرستیدی؟ شما را بخدا سوگند میدهم آیا میدانید که او در هردو بیعت، بیعت فتح و بیعت رضوان شرکت کرد و تو ای معاویه در یکی از آنها کافر و در دیگری عهد شکن بودی؟ شما را بخدا سوگند میدهم آیا میدانید او در دعوت به ایمان بخدا نخستین پاسخ دهنده و تو و پدرت ای معاویه ازمولفه قلوبهم بودی.{شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ،ج2،ص101}

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 317

 

 

متن عربی

کلمة الإمام السبط الحسن علیه السلام:

من خطبة للإمام الحسن علیه السلام فی مجلس معاویة، قوله: «أنشدُکُم اللَّه أیّها الرهط: أ تعلمون أنَّ الذی شتمتموه منذ الیوم صلّی القبلتین کلتیهما؟ و أنت یا معاویة بهما کافرٌ، تراها ضلالة، و تعبد اللات و العزّی غوایة. و أنشُدُکم اللَّه: هل تعلمون أنَّه بایع البیعتین کلتیهما؛ بیعة الفتح و بیعة الرضوان؟ و أنت یا معاویة بإحداهما کافر، و بالأخری ناکث. و أنشُدُکم اللَّه: هل تعلمون أنَّه أوّل الناس إیماناً؟ و أنّک یا معاویة و أباک من المؤلّفة قلوبهم». شرح ابن أبی الحدید «2» (2/101).

 

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 317