اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

احتجاج عبدالرحمن بن غنم بر حقانیت حکومت امام علی(ع)

متن فارسی

ابو عمر در ” استیعاب” می نویسد “: عبدالرحمن بن غنم- صحابی- از دین شناس ترین افراد شام بود و هم او بود که عامه تابعان شام را فقه آموخت، و قدر و منزلتی بلند داشت و همان است که ابو هریره و ابو درداء را در ” حمص ” وقتی بعنوان نماینده معاویه از حضور علی می رفتند مورد نکوهش قرار داد و از آن جمله گفت: از شما عجیب است، چطور این کاری که کردید و پیغامی که آوردید برای شما روا است شما از علی می خواهید تعیین خلیفه را به شورا واگذارد حال آنکه میدانید مهاجران و انصار و مردم حجاز و عراق با وی بیعت کرده اند و کسانی که باوی موافقت نموده اند بهتر از آنهایند که با وی بیعت ننموده اند؟ معاویه را که از اسیران آزاد شده است که حق خلافت ندارند چه ربطی به شورا و چه دخالتی در آن؟ او را که خود پدرش ازسران قبائل مشرک و مهاجم به اسلامند؟
آن دو از ماموریت خویش پشیمان گشتند و در حال توبه نمودند. خدایشان رحمت کند و بیامرزد.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 456

متن عربی

1- قال أبو عمر فی الاستیعاب «3» کان عبد الرحمن بن غنم- الصحابی- من أفقه أهل الشام و هو الذی فقّه عامّة التابعین بالشام، و کانت له جلالة و قدر، و هو الذی عاتب أبا هریرة و أبا الدرداء بحمص إذ انصرفا من عند علیّ رضی الله عنه رسولین

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 456

لمعاویة، و کان ممّا قال لهما: عجباً منکما، کیف جاز علیکما ما جئتما به، تدعوان علیّا إلی أن یجعلها شوری، و قد علمتما أنّه قد بایعه المهاجرون و الأنصار و أهل الحجار و العراق، و أنّ من رضیه خیر ممّن کرهه، و من بایعه خیر ممّن لم یبایعه؟ و أیّ مدخل لمعاویة فی الشوری و هو من الطلقاء الذین لا تجوز لهم الخلافة؟ و هو و أبوه من رءوس الأحزاب، فندما علی مسیرهما و تابا منه بین یدیه- رحمة اللَّه علیهم.