اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

احترام فرشتگان به عمر بن خطاب

متن فارسی

از ابن عباس به طور مرفوع آمده است: در زمین شیطانی نیست مگر آنکه از عمر جدا می شود و در آسمان فرشته ای نیست مگر آنکه او را احترام می کند.

این حدیث از ساخته های موسی بن عبد الرحمن صنعانی دجال حدیث ساز است. که عبد الغنی بن سعید ثقفی از او روایت کرده است و ابن یونس در المیزان او را تضعیف کرده و بکر بن سهل نیز از او روایت کرده که نسائی او را تضعیف کرده است. و ابن عدی این روایت را از احادیث نادرست شمرده چنان که در میزان ذهبی آمده است و سیوطی نیز آن را ساختگی می داند.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 499

متن عربی

 27- عن ابن عبّاس مرفوعاً: ما فی الأرض شیطان إلّا و هو یفرق من عمر، و ما فی السماء ملک إلّا و هو یوقّر عمر.

من موضوعات موسى بن عبد الرحمن الصنعانی الدجّال الوضّاع، رواه عنه عبد الغنی بن سعید الثقفی، ضعّفه ابن یونس کما فی المیزان «2»، و عنه بکر بن سهل، ضعّفه النسائی، و عدّ ابن عدی «3» هذه الروایة من البواطیل کما فی میزان الذهبی «4»، و کذلک رآها السیوطی «5» موضوعة.