logo-samandehi

بدعت خلیفه در باره اذان واقامه

این هم از عثمان که آئین نامه روشن و پا بر جای پیامبر را درباره کاری همچون نماز که ستون کیش او است پایمال می کند و بهانه اش هم این است: این برداشتی است که به مغز من رسیده! و پس از اذان و اقامه، دستور به گفتن اذانی دیگر می دهد که توده مسلمان نیز آن را برنامه ای برای همه شهرهای مسلمانان می گردانند.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 173

رفتن به بالا