logo-samandehi

از این مزارع کوچ کنید و بروید

” ابن عماد ” در ” شذرات الذهب ” 178:8 نوشته: ” الدین محمد سروری مشهور به ابن حمایل که به سال 933 در گذشت، پیوسته از شهری به شهر دیگر پرواز می کرد و شبهایی به او حال دست می داد و به زبانهای غیر عربی مانند فارسی و هند و زبان سیاهان صحبت می کرد ” تا اینکه می گوید:  ” از کرامات او اینکه مردم یک شهر بزرگ، از دست موش در خوردن خربوزه ها شکایت کردند. وی گفت: در بوستانها و مزارع ندا دهید که محمد بن ابی الحمایل گفته است از اینجا کوچ کنید. پس از آن دیگر موشی در آنجا نماند اهالی شهر دیگری در این مورد از او درخواست کردند، گفت: اصل، اجازه و اذن است دیگر این کار را نکرد “.
” امینی می گوید: بر گوشها خیلی سخت و گران می آید که کسی از شهری به شهری دیگر پرواز کند و این عمل را در امم گذشته‌حتی در مورد انبیاء نمی یابید. مرحبا بر پیروان ” محمد ” صلی الله علیه و اله در میان آنها کسانی یافته می شوند که حتی بدون پر، – که به ” جعفر طیار ” داده شده تا در بهشت پرواز کند – در این دنیا پرواز می کنند این را نمی توان بدعت نامید، چرا که امت پیغمبر صلی الله علیه و اله در ترقی و پیشرفت اند و زمان ” جعفر طیار ” غیر از روزگار ” ابی الحمایل ” بوده است، و اکتشافات قرن بیستم غیر از قرنهای پیش از آن است.  هر گاه در آن شهر. عده ای گربه وجود داشت. احتمال اینکه رفتن موشها را تصدیق بکنیم زیاد بود از معجزه سروی بی نیاز می شدند، اما دستور ابن الحمایل دیگر کار گربه ها را انجام داده و مرحبا بر او و آثار او.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 11 ص 247)

رفتن به بالا