اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۸ خرداد ۱۴۰۳

اسناد و مدارک حدیث سفینه

متن فارسی

حدیث سفینه را هم حاکم در صفحه 151 جلد 3 ” المستدرک ” با قید صحت از ابی ذر روایت کرده  وعبارت آن چنین است:

مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق.

خطیب در صفحه 91 جلد 12 تاریخش از انس، و بزار از ابن عباس و ابن زبیر، و ابن جریر و طبرانی از ابی ذر و ابی سعید خدری، وابو نعیم و ابن عبد البر و محب – الدین طبری و گروه بسیار دیگری، این روایت را آورده اند.

و امام شافعی در اشعار زیر که در صفحه 24 ” رشفه الصادی ” از او نقل شده است به همین حدیث اشارت دارد:

و لما رایت الناس قد ذهبت بهم / مذاهبهم فی ابحر الغی و الجهل

رکبت علی اسم الله فی سفن النجا / و هم اهل بیت المصطفی خاتم الرسل

و امسکت حبل الله و هو ولاوهم / کما قد امرنا بالتمسک بالحبل

“چون دیدم که مذاهب مردم آنان را به دریاهای گمراهی و نادانی می کشد،

به نام خدا برکشتیهای نجاتی که خاندان خاتم پیمبران محمد مصطفی است، سوار شدم و به ریسمان محکم خدا که ولاء آنان است

و ما مامور به چنگ زدن به آنیم، چسبیدم. “

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 2، ص: 423

متن عربی

أخرجه شیخ الإسلام الحمّوئی فی الباب الأوّل من فرائد السمطین «1». و روی قریباً منه الخطیب الخوارزمی فی المناقب «2» (ص 252)، و حدیث السفینة رواه الحاکم فی المستدرک «3» (3/151) عن أبی ذرّ و صحّحه بلفظ: «مثَلُ أهلِ بیتی فیکم مَثَلُ سفینةِ نوحٍ من رکِبها نجا و من تخلّف عنها غرِق». و أخرجه الخطیب فی تاریخه (12/91) عن أنس. و البزّار عن ابن عبّاس، و ابن الزبیر. و ابن جریر، و الطبرانی «4» عن أبی ذرّ و أبی سعید الخدری. و أبو نعیم «5»، و ابن عبد البرّ، و محبّ الدین الطبری «6». و کثیرون آخرون.و أشار إلیه الإمام الشافعیّ بقوله المأثور عنه فی رشفة الصادی (ص 24):

و لمّا رأیتُ الناس قد ذَهَبَتْ بهمْ             مذاهبهُمْ فی أبْحُرِ الغیِّ و الجَهلِ

رکِبتُ علی اسم اللَّه فی سُفُنِ النجا             و هم أهلُ بیت المصطفی خَاتَم الرسلِ

و أمْسکتُ حبلَ اللَّه و هو ولاؤهم             کما قد أُمِرنا بالتمسّکِ بالحبلِ «7»

قوله:

لا یقبلُ اللَّه لعبدٍ عَمَلًا             حتی یُوالیهم بإخلاصِ الوَلا

عن ابن عبّاس فی حدیث عن النبیِّ صلی الله علیه و آله و سلم: «لو أنّ رجلًا صَفَنَ «8» بین الرکن

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 2، ص: 424

و المقام فصلّی و صام، ثمَّ لقی اللَّه و هو مُبغضٌ لأهل بیت محمد دخل النار»