اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

اعتراض مردم به عملکرد عثمان

متن فارسی

 طبری مینویسد”: عثمان روز جمعه بالای منبر رفته به حمد و ستایش خدا پرداخت. در اینحال مردی برخاسته خطاب به اوگفت: کتاب خدا (قرآن) را اجرا و برقرار کن عثمان گفت بنشین، آن مرد بنشست، تا سه بار آن مرد برخاسته و بدستور عثمان می نشست. آنگاه پرتاب شن و ریگ بسوی یکدیگر آغاز شد چندانکه آسمان دیده نمیشد و عثمان از منبر فرو افتاد و او را بر دوش بطرف خانه ای بردند، و وقتی که وارد خانه شد بیهوش بود. پس یکی از پرده داران و دربانان عثمان در حالیکه قرآنی بدست داشت بیرون آمده ببانگ بلند چنین گفت: کسانی که دینشان را ترک کرده و دسته دسته شدند کارشان بتو مربوط نیست و فقط به خدا محول میشود. علی بن ابیطالب (ع) در حالیکه عثمان بیهوش بود و بنی امیه دورش را گرفته بودند به خانه او درآمده گفت: چطور شده ای ای امیرالمومنین؟ بنی امیه یکصدا به او گفتند: ای علی ما را کشتی و این بلا را بسر امیرالمومنین درآوردی. بخدا قسم اگر آنچه آرزو داری بسر او درآید دنیا بر سرت تیره و تار خواهد شد در این وقت علی (ع) خشمگین از جای برخاسته برفت.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 9 ص 108)

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 108

9-

أخرج الطبری من طریق إسماعیل بن محمد: أنّ عثمان صعد یوم الجمعة المنبر، فحمد اللَّه و أثنی علیه، فقام رجل فقال: أقم کتاب اللَّه، فقال عثمان: اجلس، فجلس حتی قام ثلاثاً، فأمر به عثمان فجلس، فتحاثوا بالحصباء حتی ما تری السماء و سقط عن المنبر و حمل فأُدخل داره مغشیّا علیه، فخرج رجل من حجّاب عثمان و معه مصحف فی یده و هو ینادی: (إِنَّ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَ کانُوا شِیَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِی شَیْ ءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَی اللَّهِ ) «5» و دخل علیّ بن أبی طالب علی عثمان «6» و هو مغشیّ علیه و بنو أُمیّة حوله، فقال: مالک یا أمیر المؤمنین؟ فأقبلت بنو أُمیّة بمنطق واحد، فقالوا: یا علیّ أهلکتنا و صنعت هذا الصنیع بأمیر المؤمنین، أما و اللَّه لئن بلغت الذی ترید لتمُرنّ علیک الدنیا. فقام علیّ مغضباً.

تاریخ الطبری (5/113)، الکامل لابن الأثیر (3/67) «7».