اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

بالاترین شخص امت در قضاوت

متن فارسی

پیامبر (ص): «افضل امت من در قضاوت علی است».

و سخن او (ص): «افضل شما در قضاوت علی است».

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 247

متن عربی

و قوله(ص): «أقضى أمّتی علیّ»؟

و قوله: «أقضاکم علیّ» «1»