اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

سرور جوانان اهل بهشت

متن فارسی

19- و سخن وى: این دو پسرم- حسن و حسین- سرور جوانان بهشتى‏ اند.
«صواعق» از ابن حجر ص 114

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 171

و این حدیث از وی به صحت پیوسته که ” حسن و حسین دو سرور جوانان بهشتی اند ” و همه بر درستی این حدیث هم داستان اند.

همچنین فرموده “: حسن و حسین، جدشان در بهشت است و پدرشان در بهشت و مادرشان در بهشت و عمویشان در بهشت و همهشان در بهشت و دائی هاشان در بهشت و خودشان در بهشت، و هر که دوست بداردشان در بهشت”

این را طبرانی در دو کتاب “کبیر” و “اوسط ” ثبت کرده است.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 173

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 171

19-و قوله: «ابنای هذان: الحسن و الحسین سیّدا شباب أهل الجنّة». الصواعق لابن حجر «3» (ص 114)

 

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 173

عنه صلی الله علیه و آله و سلم: «الحسن و الحسین سیّدا شباب أهل الجنّة»

متّفق علی صحّته.
و جاء عنه صلی الله علیه و آله و سلم: «الحسن و الحسین جدّهما فی الجنّة، و أبوهما فی الجنّة، و أمّهما فی الجنّة، و عمّهما فی الجنّة، و عمّتهما فی الجنّة، و خالاتهما فی الجنّة، و هما فی الجنّة، و من أحبّهما فی الجنّة». أخرجه الطبرانی فی الکبیر و الأوسط