اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۳

الهام به امام

متن فارسی

شیخ الطائفه در امالی خود صفحه 260 از ابی عبد اللّه آورده است که: علی علیه السلام محدث بوده و سلمان نیز محدث بوده است. راوی می‏گوید، گفتم: نشانه محدث چیست؟ فرمود: فرشته پیش او می‏‌آید و در دلش چنین و چنان ایجاد می‏کند.

و نیز از ابی عبد اللّه علیه السلام آورده است: از ما کسی است که در دلش وارد می‏شود و بعضی دیگر در دلش انداخته می‏شود و برخی دیگر مورد خطاب قرار می‏گیرد.

و از «حرث نصری» آورده است که او می‏گوید: به امام ششم گفتم: چیزی که از امام سؤال می ‏شود و در آن باره چیزی پیشش نیست از کجا آن را می داند؟ فرمود: در دلش وارد می ‏شود، یا در گوشش می‏ زند. و به حضرت گفته شد: هنگامی که سؤال شود چگونه جواب می ‏دهد؟ فرمود: از روی الهام و شنیدن و چه بسا با هر دو

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 76

متن عربی

و روی شیخ الطائفة فی أمالیه «2» (ص 260) بإسناده عن أبی عبد اللَّه علیه السلام قال: «کان علیّ علیه السلام محدَّثاً، و کان سلمان محدَّثاً»، قال: قلت: فما آیة المحدَّث؟ قال: «یأتیه ملکٌ فینکت فی قلبه کیت کیت».
و بالإسناد عن أبی عبد اللَّه علیه السلام قال: منّا من یُنکت فی قلبه؛ و منّا من یُقذَف فی قلبه، و منّا من یُخاطب.
و بإسناده عن الحرث النصری قال: قلت لأبی عبد اللَّه علیه السلام: الذی یُسأل عنه الإمام و لیس عنده فیه شی‏ءٌ من أین یعلمه؟ قال: «یُنکَت فی القلب نکتاً، أو یُنقَر فی الأذن نقراً». و قیل لأبی عبد اللَّه علیه السلام: إذا سُئلَ کیف یُجیب؟ قال: «إلهامٌ و سماعٌ و ربّما کانا جمیعاً».