اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳ مهر ۱۴۰۲

امر در زیارت قبور، برای جواز یا استحباب است

متن فارسی

ملا علی هروی قاری حنفی، متوفی در سال 1014 ه در ” المرقاه شرح المشکاه ” جلد 2 صفحه 404 درباره زیارت قبور گفته است “: امر در زیارت، برای جواز یا استحباب است و جمهور نیز بر این عقیده هستند، بلکه بعضی درباره آن ادعای اجماع کرده اند اما ” ابن عبد البر ” از بعضی ادعای وجوب نموده است.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 256

 

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 256

6- قال الملّا علیّ الهروی القاری الحنفی المتوفّی (1014) فی المرقاة شرح المشکاة «1» (2/404) فی زیارة القبور: الأمر فیها للرخصة أو الاستحباب، و علیه الجمهور، بل ادّعی بعضهم الإجماع، بل حکی ابن عبد البرّ عن بعضهم وجوبها.