اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۸ تیر ۱۴۰۳

امر در زیارت قبور، برای جواز یا استحباب است

متن فارسی

ملا علی هروی قاری حنفی، متوفی در سال 1014 ه در ” المرقاه شرح المشکاه ” جلد 2 صفحه 404 درباره زیارت قبور گفته است “: امر در زیارت، برای جواز یا استحباب است و جمهور نیز بر این عقیده هستند، بلکه بعضی درباره آن ادعای اجماع کرده اند اما ” ابن عبد البر ” از بعضی ادعای وجوب نموده است.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 256

 

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 256

6- قال الملّا علیّ الهروی القاری الحنفی المتوفّی (1014) فی المرقاة شرح المشکاة «1» (2/404) فی زیارة القبور: الأمر فیها للرخصة أو الاستحباب، و علیه الجمهور، بل ادّعی بعضهم الإجماع، بل حکی ابن عبد البرّ عن بعضهم وجوبها.