اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

انس جبرئیل با ابوبکر بعد از وفات پیامبر(ص)

متن فارسی

به طور مرفوع آمده است: هنگامی که جبرئیل از رسول خدا مفارقت نموده ابو بکر در برابرش حاضر گردید تا با او مانوس باشد.

ابن درویش حوت در «اسنى المطالب» صفحه 88- 287 گفته است: این خبر باطل و دروغ است.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 5 ص 515)

متن عربی

70- مرفوعاً: مُثّل أبوبکر له صلى الله علیه و آله و سلم حین فارقه جبرئیل، لیستأنس به.

قال ابن درویش الحوت فی أسنى المطالب «6» (ص 88، 287): خبر باطل و کذب مفترى.