اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

کشتی نوح(ع)به برکت نام خلفا حرکت کرد.!!

متن فارسی

 
آیاتی که بدین گونه تحریف معنوی گشته، بسیارند که اگر آن تأویلات ناستوده و بهتان آمیز گرد آیند کتابی قطور پرداخته خواهد شد. لکن خوش نمی داریم که آنها را به بحث کشیم، چه پر گفتنی بی فایده خواهد بود و بی ضرورت، و هم آن سستی و نادرستی و پوچی که خود در درون دارند و برون می تراوند بر بطلان آنها کفایت می نماید. چه باید گفت در باره حرف هائی از آن گونه که در تأویل آیه شریفه «و او را بر روی ساخته از تخته و میخی برداشتیم تا تحت رعایتمان روان باشد» زده اند و گفته اند که نوح چون کشتی را بساخت، فرشته وحی چهار میخ برایش آورد بر هر میخ عینی نگاشته بود: یک عین (حرف اختصاری) عبد اللّه که همان ابو بکر است و عین دیگر عمر و عین دیگر عثمان و عین دیگر علی- رضی اللّه عنهم- آنگاه کشتی به برکت ایشان روان گشت «1».
   الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 194

متن عربی

و الآیات المحرّفة من هذا القبیل کثیرة جدّا لو تجمع یأتی منها کتاب ضخم، غیر أنّا لا یروقنا البحث عنها فإنّه إطالة من غیر جدوی فهی بأنفسها و ما فیها من تهافت و تفاهة کافیة فی إبطالها، و ما عسانی أن أقول فی مثل ما رووه فی قوله تعالی (وَ حَمَلْناهُ عَلی ذاتِ أَلْواحٍ وَ دُسُرٍ* تَجْرِی بِأَعْیُنِنا) «1»: أنّ نوحاً علیه السلام لمّا عمل السفینة جاءه جبریل علیه السلام بأربعة مسامیر، مکتوب علی کلّ مسمار عین: عین عبد اللَّه و هو أبو بکر، و عین عمر، و عین عثمان، و عین علی فجرت السفینة ببرکتهم «2».

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 194