اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

اولین کسی که در بهشت با خدا معانقه و مصافحه می‌کند

متن فارسی

از ابی بن کعب، به طور مرفوع آمده است: نخستین کسی که در قیامت با حق معانقه می کند(دست در گردن یکدیگر می اندازند) عمر است. و نخستین کسی که در آن، با حق مصافحه می کند، عمر است. و نخستین کسی که دستش گرفته، و به بهشتش می برند، عمر رضی الله عنه است.

حاکم، این حدیث را در مستدرک جلد 3 صفحه 84 آورده. ذهبى در تلخیصش گفته است: ساختگى است و در اسنادش دروغ‏گو و کذابى است.
من مى‏ گویم: شاید منظورش: فضل بن جبیر وراق باشد که عقیلى درباره ‏اش گفته است: از حدیثش پیروى نمى‏ شود.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ج 5 ص 504)

متن عربی

40- عن أُبیّ بن کعب مرفوعاً: أوّل من یعانقه الحقُّ یوم القیامة عمر، و أوّل من یصافحه الحقُّ یوم القیامة عمر، و أوّل من یُؤخذ بیده فینطلق به إلى الجنّة عمر ابن الخطّاب رضى الله عنه.

أخرجه الحاکم فی المستدرک «3» (3/84) و قال الذهبی فی تلخیصه: موضوع و فی إسناده کذّاب. أقول: لعلّه یعنی فضل بن جبیر الورّاق، قال العقیلی «4»: لا یُتابع على حدیثه.