اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳ مهر ۱۴۰۲

نظر خلیفه دوم درباره تحقق یافتن بلوغ در پسران

متن فارسی

رای خلیفه دوم در تحقق بلوغ

از ابن ابی ملیکه نقل شده: که عمر نوشت درباره جوانی از اهل عراق که دزدی کرده بود پس نوشت که او را وجب کنید اگر شش وجب بود قدش پس دستش را قطع کنید، پس وجب کردند شش وجب یک بند انگشت کم شد پس او را رها ساختند.

و از سلیمان بن یسار نقل شده که جوانی را آوردند نزد عمر که دزدی کرده بود پس فرمان داد تا او را وجب کنند پس وجب کردند از شش وجب یک بند انگشت کوتاه بود او را ول کردند.

امینی” قدس الله روحه” گوید: آنچه را که از شریعت در تحقق بلوغ ثابت شده آن احتلام است که ثابت شده به حدیث صحیح قول آن حضرت درباره کسانی که از او رفع قلم شده، و الغلام حتی یحتلم، و پسر تا آنکه محتلم شود یا موی” زهار” در عانه و زیر نافش روئیده باشد آن چنان موی عانه ای که ثابت شده به صحاح یا سنی که محدود شده چنان چه در صحیحه عبد الله بن عمر است و علامت چهارمی برای آن نیست که حد شایع و معمول باشد.  و اما مساحت به وجب پس آن از فقه خلیفه و بدعت های او فقط است و شاید او بیناتر باشد به مواقع فقاهتش.

(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 241)

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 6، ص: 241

54- رأی الخلیفة فی تحقّق البلوغ

عن ابن أبی ملیکة: أنّ عمر کتب فی غلام من أهل العراق سرق فکتب: أن اشبروه فإن وجدتموه ستّة أشبار فاقطعوه. فشبر فوجد ستّة أشبار تنقص أنملة فترک.

و عن سلیمان بن یسار: أنّ عمر أُتی بغلام سرق، فأمر به فشُبر، فوجد ستّة أشبار إلّا أنملة فترکه.

أخرجه «1» ابن أبی شیبة، و عبد الرزاق، و مسدّد، و ابن المنذر فی الأوسط کما فی کنز العمّال (3/116).

قال الأمینی: الذی ثبت من الشریعة فی تحقّق البلوغ هو الاحتلام الثابت بصحیح قوله صلی الله علیه و آله و سلم فیمن رفع عنه القلم:«و الغلام حتی یحتلم»

، أو نبات الشعر فی العانة الثابت بالصحاح، أو السنّ المحدود کما فی صحیحة عبد اللَّه بن عمر «2» و لا رابع لها یُعدّ حدّا مطّرداً، و أمّا المساحة بالأشبار فهو من فقه الخلیفة و محدثاته فحسب، و لعلّه أبصر بمواقع فقاهته.