اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

ای شیخ! به آنها فقه بیاموز

متن فارسی

شبی شیخ مفید، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب دید که در مسجد کرخ بغداد بر او وارد شد و دو کودکش حسن علیه السلام و حسین علیه السلام همراه او بودند. حضرت فاطمه سلام الله علیها هر دو کودک را به او سپرد و فرمود: ای شیخ به آنها فقه بیاموز. شیخ مفید از خواب بیدار شد و از این خواب عجیب به شدت حیرتکرده بود. فردا، فاطمه دختر الناصر در حالی که کنیزان دور او را گرفته بودند و دو کودکش علی مرتضی و محمد رضی پیشاپیش او بودند، وارد مسجد شد. شیخ مفید برخاست و بر آن خاتون سلام گفت و او فرمودند: ای شیخ! این دو فرزند من هستند. آنها را خدمت تو آورده ام که به آنان فقه بیاموزی. شیخ مفید به گریه افتاد و داستان خواب خود را برای آن خاتون تعریف کرد و سپس به تعلیم و تربیت آن دو پرداخته و خداوند با لطف و عنایت، ابواب علم و دانش را بر آن دو گشاده است، تا آنجا که شهرت و آوازه آنان در آفاق گیتی پیچید و شهرتی که تا جهان پایدار است برقرار است. 

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 253

متن عربی

قال صاحب الدرجات الرفیعة ( «4»): کان المفید رأى فی منامه فاطمة الزهراء

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 253

بنت رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم دخلت إلیه و هو فی مسجده بالکرخ و معها ولداها الحسن و الحسین علیهما السلام صغیرین، فسلّمتهما إلیه و قالت له: علّمهما الفقه.

فانتبه متعجِّباً من ذلک، فلمّا تعالى النهار فی صبیحة تلک اللیلة التی رأى فیها الرؤیا دخلت إلیه المسجد فاطمة بنت الناصر، و حولها جواریها و بین یدیها ابناها علیّ المرتضى و محمد الرضی صغیرین، فقام إلیها و سلّم علیها، فقالت له: أیّها الشیخ هذان ولدای قد أحضرتهما إلیک لتعلّمهما الفقه. فبکى الشیخ و قصّ علیها المنام و تولّى تعلیمهما، و أنعم اللَّه تعالى علیهما و فتح لهما من أبواب العلوم و الفضائل ما اشتهر عنهما فی آفاق الدنیا و هو باقٍ ما بقی الدهر. و ذکرها ابن أبی الحدید فی شرحه ( «1») (1/13).