اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۸ مهر ۱۴۰۲

باج گیری خلیفه

متن فارسی

و معاویه از ارمغان های مردم به یکدیگر باج گرفته و به گونه ای که در کتاب الام 14:2 می خوانیم نخستین کسی می شود که این شیوه را نهاده است.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 174

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 174

و أخذ من الأعطیة زکاة، و هو أوّل من أحدثها، کما فی کتاب الأُم «1» (2/14.