اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

با ابوبکر مشورت کن!

متن فارسی

از عقبه بن عامر به طور مرفوع آمده است: جبرئیل پیشم آمد و گفت: ای محمد خداوند به تو امر کرده که با ابو بکرمشورت کنی.

این حدیث از ساخته های محمد بن عبد الرحمن بن غزوان کذاب حدیث ساز است که در سلسله دروغگویان از او یاد شده است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 524 و 525

متن عربی

91- عن عقبة بن عامر مرفوعاً: أتانی جبرائیل فقال: یا محمد إنّ اللَّه أمرک أن تستشیر أبا بکر.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 525

عُدّ من موضوعات محمد بن عبد الرحمن بن غزوان الکذّاب الوضّاع «1»- المذکور فی سلسلة الکذّابین.