اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۴ مهر ۱۴۰۲

معاویه دستور داد نصف دیه باید به بیت المال واریز شود

متن فارسی

و معاویه خونبهای نامسلمانانی را که در پناه مسلمانان اند هزار دینار زر شناخته پانصد دینار آن را در گنجینه دارائی ها می نهد و نیم دیگر را به خانواده کسی که کشته شده می دهد با آن که این کار نوآوری است که آشکارا و بی هیچ چون و چرا با برنامه خداوندی ناسازگار است .

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ج 8 ص 173)

متن عربی

و أخذ ألف دینار دیة الذمّی، و جعل خمسمائة فی بیت المال، و خمسمائة لأهل القتیل. بدعة مسلّمة خلاف سنّة اللَّه «4».).