اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

کم کردن تکبیر نمازتوسط معاویه

متن فارسی

 ابن ابی شیبه گزارش کرده که او (معاویه) نخستین کسی است که یک تکبیر را کم کرده است .

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 174

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 174

و هو أوّل من نقص التکبیر، کما أخرجه ابن أبی شیبة.