اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۸ مهر ۱۴۰۲

کم کردن تکبیر نمازتوسط معاویه

متن فارسی

 ابن ابی شیبه گزارش کرده که او (معاویه) نخستین کسی است که یک تکبیر را کم کرده است .

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 174

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 174

و هو أوّل من نقص التکبیر، کما أخرجه ابن أبی شیبة.