اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ تیر ۱۴۰۳

برابری پاداش ابوبکر با پاداش همه کسانی که به پیامبر ایمان آورده اند

متن فارسی

از زبان علی بن ابیطالب آورده اند که گفت شنیدم رسول خدا (ص) به ابوبکر می گفت: ابوبکر خداوند به من پاداشی برابر با پاداش همه آن کسان داده است‌ که از آغاز خلقت آدم تا هنگام بعثت من باو گرویده اند و خداوند به تو پاداشی برابر با پاداش همه آن کسانی داده است که از آغاز بعثت من تا روز رستاخیز به او گرویده اند .
چنانچه در ریاض النضره – 129 / 1 – آمده این گزارش را خعلی و ملا آورده اند . خطیب بغدادی نیز در تاریخ خود – 53 / 5 – آن را از طریق احمد بن محمد بن عبید الله، ابوالحسن تمار مقری آورده و می نویسد: وی مورد وثوق نیست و احادیثی باطل روایت کرده‌و من با ابو القاسم ازهری که درباره او مذاکره می کردم گفتم من او را ضعیف القول می دانم چون گزارش های نکوهیده ای در میان حدیث هایش هست وی‌گفت آری او هم مانند ابوسعید عدوی است .
امینی گوید: ابو سعید عدوی همان حسن بن علی عدوی بصری شیخ کم آزرم دروغ پرداز است که حدیث می ساخته و ما سرگذشت او را در ج 5 ص 224 ط 2 در ضمن سلسله خبرسازهاآوردیم پس اینکه ازهری درباره ابوالحسن تمارگوید او هم مثل ابو سعید است می خواهد اشاره کند که او نیز دروغ پرداز و خبرساز بوده .  یکی دیگر از میانجیان زنجیره گزارش ابو معاویه ضریر است که به تندروی در شیعی گری شناخته شده و یعقوب بن شیبه گوید: وی مورد وثوق است ولی گاهی کاستی های حدیث ها را پنهان می داشته – میزان الاعتدال 382 / 3 و یکی دیگر ابوالبختری است که این حدیث‌ را از علی گزارش کرده و سلمه بن کهیل‌ گوید همه احادیث ابو البختری نیکو است مگر آنچه از زبان علی آورده که ضعیف است – میزان الاعتدال 344 / 3.
این حال و روز زنجیره گزارش بود اما درباره متن آن هم وجدان آزاده ات بهترین داور است .

 (الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 7 ص 412 )

 

متن عربی

 ثواب النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و أبی بکر

عن علیّ بن أبی طالب قال: سمعت رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم یقول لأبی بکر: یا أبا بکر إنّ اللَّه أعطانی ثواب من آمن به منذ خلق آدم إلی أن بعثنی، و إنّ اللَّه أعطاک ثواب من آمن بی منذ بعثنی إلی أن تقوم الساعة.

أخرجه الخلعی و الملّا کما فی الریاض النضرة «1» (1/129)، و الخطیب البغدادی فی تاریخه (5/53) من طریق أحمد بن محمد بن عبید اللَّه أبی الحسن التمّار المقرئ فقال: کان غیر ثقة روی أحادیث باطلة، ذاکرت أبا القاسم الأزهری حال هذا الشیخ و قلت: أراه ضعیفاً لأنّ فی حدیثه مناکیر. فقال: نعم هو مثل أبی سعید العدوی.

قال الأمینی: أبو سعید العدوی هو الحسن بن علی العدوی البصری شیخ قلیل الحیاء کذّاب یضع الحدیث، أسلفنا ترجمته فی سلسلة الکذّابین فی الجزء الخامس (ص 224)، فقول الأزهری فی أبی الحسن التمّار إنّه مثل أبی سعید یومی إلی أنّه أیضاً کذّاب وضّاع.

و فی الإسناد أبو معاویة الضریر و قد اشتهر عنه الغلوّ غلوّ التشیّع، و قال یعقوب بن شیبة: ثقة ربّما یدلّس. میزان الاعتدال «2» (3/382):

و فیه: أبو البختری عن علیّ. قال سلمة بن کهیل: ما کان من حدیث أبی البختری [سماعاً] «3» فهو حسن، و ما کان عن «4» فهو ضعیف. میزان الاعتدال «5» (3/344).

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 413

هذا شأن سند الروایة، و أمّا متنه فضمیرک الحرّ نعم الحَکَم فیه.