اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳ مرداد ۱۴۰۳

برترین فرد این امت پس از پیامبر(ص)، ابوبکر، عمر و عثمان هستند

متن فارسی

عقیلی در قسمت راویان ضعیف، روایتی ثبت کرده است از طریق مقری از عمر بن عبید بصری- ابو حفص خزاز- از سهیل بن ذکران مدنی از پدرش از ابو هریره- رضی الله عنه- که به پیامبر (ص) نسبت می دهد که فرمود: “برترین فرد این امت پس از پیامبر ابو بکر است، بعد عمر، آنگاه عثمان.

عمر بن عبید را -که نامش در سند روایت هست- ابو حاتم “ضعیف ” شمرده است و چنان که ابن حبان و ذهبی گفته اند شراب فروش بوده است.

همچنین نام سهیل هست که دوری از قول ابن معین می گوید: سهیل و علاء بن عبد الرحمن روایت هاشان شبیه یکدیگر است و روایتشان حجت نیست و می گوید: علمای حدیث هنوز هم به روایاتش اعتماد می کنند. و می گوید: ضعیف است.

ابو حاتم می گوید: روایتش نوشتنی است، اما قابل استناد نیست.

ابن حبان او را در ردیف راویان ” ثقه ” و مورد اعتماد آورده است و می گوید: اشتباه می کند.

عقیلی از قول یحیی می گوید که در او اندکی نرمی و سستی هست.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ،ج10،ص135)

متن عربی

21- أخرج العقیلی «4» فی الضعفاء، من طریق المقری، عن عمر بن عبید البصری أبی حفص الخزّاز، عن سهیل بن ذکوان المدنی، عن أبیه، عن أبی هریرة رضى الله عنه رفعه: أفضل هذه الأُمّة بعد نبیّها أبو بکر، ثم عمر، ثم عثمان.

قال الأمینی: عمر بن عبید ضعّفه أبو حاتم «5»، کان بیّاع الخمر کما ذکره ابن حبّان «6» و الذهبی «7» و فیه سهیل، قال الدوری عن ابن معین «8»: سهیل و العلاء بن عبد الرحمن حدیثهما قریب من السواء و لیس حدیثهما بحجّة، و قال: لم یزل أصحاب الحدیث یتّقون حدیثه و قال: ضعیف، و سُئل مرّة فقال: لیس بذاک، و قال غیره: إنّما أخذ عنه مالک قبل التغیّر. و قال أبو حاتم»: یکتب حدیثه و لا یحتجّ به. و ذکره ابن حبّان فی الثقات «10» و قال یخطئ. و ذکر العقیلی «11» عن یحیى أنّه قال: هو صویلح و فیه لین.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 135

میزان الاعتدال (1/432)، تهذیب التهذیب (4/264) «1».