اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

برگزیدگان این امت، ابوبکر و عمر هستند

متن فارسی

از عبد الله به طور مرفوع آمده است: برای هر پیامبری، از میان امتش، برگزیدگانی است و برگزیدگان امتم، ابو بکر و عمر هستند.

ذهبى گفته است: این خبر باطل است «1».

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 5 ص 503)

متن عربی

38- عن عبد اللَّه مرفوعاً: لکلّ نبیّ خاصّة من أُمّته، و خاصّتی من أُمّتی أبو بکر و عمر. قال الذهبی «7»: خبر باطل. لسان المیزان «8» (3/365).

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 503