اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۳

به شیخین اقتدا کنید

متن فارسی

به طور مرفوع آمده است: به کسانی که بعد از من هستند، یعنی ابو بکر و عمر اقتدا کنید.

ابن درویش حوت، در اسنی المطالب صفحه 48 گفته است: این حدیث از ناحیه ابو حاتم نادرست است. و بزاز همانند ابن حزم گفته است: این حدیث صحیح نیست.

و در روایتی که ترمذی نقل کرده و نیکویش شمرده چنین آمده است: از هدایت عمار پیروی کنید و به پیمان ابن مسعود تمسک جویند و هثیمی گفته است: سندش واهی است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص:515

متن عربی

 68- مرفوعاً: اقتدوا باللذین من بعدی: أبی بکر و عمر.

 قال ابن درویش الحوت فی أسنى المطالب «2» (ص 48): أعلّه أبو حاتم، و قال البزّار کابن حزم: لا یصحّ. و فی روایة للترمذی و حسّنها: و اقتدوا بهدی عمّار، و تمسّکوا بعهد ابن مسعود. و قال الهیثمی: سندها واهٍ.