اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

تحریف در متن «صواعق المحرقه» ابن حجر

متن فارسی

 ابن حجر (درگذشته 974 ه. ق)- که شرح حالش در ج 1 ص 216 ترجمه الغدیر گذشت- پنج بیت قصیده را در ص 79 کتاب (صواعق) نقل کرده و کلام بیهقی را که گذشت ذکر نموده است. ولی در نسخه خطی (صواعق) تمام قصیده مذکور است و همچنین قندوزی صاحب (ینابیع المودة) که از (صواعق) نقل می کند تمام هفت بیت را ذکر کرده است و این خود مؤید درستی نقل اوست از بیهقی. اما هنگام چاپ (صواعق) دستهای امین!!، بیتی که مشعر بر ولایت حضرت امیر مؤمنان است و بیت بعد از آنرا حذف نموده اند.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 2 ص 59)

متن عربی

– ابن حجر: المتوفّی (974) المترجم (1/134). ذکر خمسة أبیات منها فیالصواعق «1» (ص 79) و نقل کلام الحافظ البیهقی المذکور.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 2، ص: 59

توجد فی المخطوط من الصواعق سبعة أبیات، و کذلک فی المنقول عنه کینابیع المودّة للقندوزی «2» (ص 291)، و یؤیّد صحّة نقله عن البیهقی، فإنّه ذکرها برمّتها، لکنّ ید الطبع الأمینة حرّفت عنه بیت الولایة و ما بعده.