اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

تحریف شأن نزول آیه تبلیغ توسط عایشه

متن فارسی

طبری با چهار سند، از عایشه روایت نموده که گفت: هر کس گمان کند که محمد صلی اللّه علیه و آله امری از کتاب خدا را کتمان نموده، بهتان و افترای بزرگی به خدای متعال مرتکب گشته، در حالی که خدای متعال می فرماید: یا أَیهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیک مِنْ رَبِّک …
و عایشه با گفتن این مطلب، در صدد بیان سبب نزول آن نبوده، بلکه فقط با این آیه کریمه استدلال نموده که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله نسبت به امر تبلیغ، نهایت مراقبت و اهتمام را فرموده و هیچ آیه ای را از کتاب خدا فرو گذار ننموده مگر آن که آن را ابلاغ و توضیح و بیان نموده و این مطلبی است که به هیچ وجه در خور شک و تردید نبوده، و ما نیز قایل به آن هستیم، چه قبل از نزول آیه مذکور و چه بعد از آن.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 1 ص 441)

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص: 441

و روی الطبریّ «1» بأربعة أسانید عن عائشة: من زعم أنَّ محمداً صلی الله علیه و سلم کتم شیئاً من کتاب اللَّه فقد أعظم علی اللَّه الفریة، و اللَّه یقول: (یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ ).

و ما کانت عائشة بقولها فی صدد بیان سبب النزول، و إنَّما احتجّت بالآیة الکریمة علی أنَّه صلی الله علیه و سلم قد أغرق نزعاً بالتبلیغ، و لم یدَعْ آیة من الکتاب إلّا و بثّها، و هذا ما لا یُشَکّ فیه، و نحن نقول به قبل هذه الآیة و بعدها.