اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۴ مهر ۱۴۰۲

تصرف صدقه جاری و بخشیدن آن به حارث

متن فارسی

33 تیول‏هائى که خلیفه به حارث داد و بذل و بخشش‏هایش به او

به گزارش بلاذرى در انساب 5/52 خلیفه به حارث پسر حکم بن ابى العاص و برادر مروان و شوهر دختر خودش- عایشه- سیصد هزار درم داد و هم به گزارش او در ص 28: شترانى را که به صدقه گرفته بودند براى عثمان آوردند و او آن‏ها را به حارث پسر حکم بخشید.
ابن قتیبه در المعارف ص 84 و ابن عبد ربه در العقد الفرید 2/261 و ابن ابى الحدید در شرح خود 1/67 و راغب در محاضرات 2/212 می نویسند: پیامبر منطقه ى بازارى در مدینه را که معروف به مهزون «1» بود براى مسلمانان صدقه ى جاریه گردانید و عثمان آن را به تیول به حارث داد.
و حلبى در سیرة 2/87 می نویسد: ده یک آن چه را در بازار- یعنى بازار مدینه- می فروشند به حارث داد.
امینى گوید: خلیفه براى این مرد سه کار کرده که گمان نمی کنم ایراد وارد بر آن را بتواند جواب دهد:
1- دادن 000/300 سکه اى به او که از مال آزادش نبوده
2- بخشیدن شتران صدقات به تنها او.
3- تیول دادن به او آن چه را رسول، صدقه اى براى عامه ى مسلمانان گردانیده بود.
من نمی دانم که این مرد از کجا شایستگى این همه بخشش‏هاى کلان را یافته
و چرا آن چه رسول بر همه اهل اسلام تصدق کرده بود ویژه ى وى گردیده و دیگران از آن محروم گردیده اند؟ اگر خلیفه از مال پدرش هم به این اندازه ها به وى می بخشید بسیار زیاد بود زیرا که می بایست به نیازمندی هاى مسلمانان و سپاهیان و مرزداران ایشان برسد چه رسد که می بینیم آن را از مالى پرداخت کرده که متعلق به خودش نبوده و مال مسلمانان و از اوقاف و صدقات بوده و آن مرد هم از کسانى نبوده که به نیکو کارى شناخته شده و در راه دعوت به دین و خدمت به اجتماع کوشش‏هائى ارزنده کرده باشد تا بتوان احتمال داد که او از کسانى است که شایستگى عطاى بیشترى دارند. و تازه گرفتیم که قطعا چنان شایستگی اى در او بوده است ولى باز هم باید آن زیادتى حقوق از محلى به وى داده شود که خلیفه حق تصرف در آن را داشته باشد نه به وسیله ى دستبرد زدن به آن چه نباید تغییر کند. و نه با تیول دادن آن چه را پیامبر صدقه گردانیده و آن را وقف عموم مسلمانان قرار داده بود که هیچ کس حق خصوصى در آن ندارد و نمی تواند دیگران را از آن محروم دارد و کسانى که پس از شنیدن چگونگى آن، دیگر گونش گردانند پس گناه آن تنها به گردن کسانى است که آن را دیگرگون می گردانند.
پس هیچ مجوزى براى این نیکوکاری هاى خلیفه (یا بگو تبهکاری هایش) نمی ماند مگر پیوند دامادى او با حارث و بستگى خویشاوندی اش. زیرا که پسر عموى او بوده. و اینک تو را می رسد که در رفتار هر یک از این دو خلیفه بنگرى:
1- عثمان، که آنچه را به جا آورد در این جا و دیگر جاها شناختى
2- سرور ما على که آن روز برادرش عقیل می آید و از او می خواهد که یک پیمانه گندم بیش از آن چه براى او مقررى گذاشته اند به وى ببخشد تا در زندگى خود و خانواده اش گشایشى پدید آرد و على (ع) آن چه را حق برادرى و تربیت بر گردن وى بود- آن هم به خصوص در مورد کسى مثل عقیل ادا کرد- که از بزرگان و ارجمندانى بود که باید پیراسته تر از دیگران باشند- به این گونه که آهن تفتیده را به او نزدیک ساخت و آه او بلند شد پس على گفت: تو از این آهن بی تابى می کنى و مرا در معرض آتش دوزخ قرار می دهى «1»و به گزارش ابن اثیر در اسد الغابة 3/423 از طریق سعد: عقیل بن ابیطالب وامى به گردنش افتاد پس به کوفه بر على بن ابیطالب در آمد او وى را در خانه ى خویش مهمان کرد و فرزندش حسن را بفرمود تا او را جامه پوشاند و چون شب شد شام خواست و عقیل که دید جز نان و نمک و سبزى چیزى در کار نیست گفت:
جز آن چه می بینم چیزى نیست؟ او گفت: نه. گفت: پس وام مرا ادا می کنى؟ گفت و امت چقدر است گفت: چهل هزار گفت چیزى نزد من نیست ولى درنگ کن تا سهم من از بیت المال که چهار هزار است پرداخت شود تا آن را به تو دهم عقیل گفت خزانه هاى اموال در دست تو است و مرا معطل می گذارى تا سهمیه ات پرداخت شود. گفت آیا به من دستور می دهى اموال مسلمانان را که مرا بر آن امین گردانیده اند به تو دهم؟ بخوان و میان مردم به حق داورى کن و پیرو هوس مباش.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 378

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 378

33- إقطاع الخلیفة و عطیّته الحارث

أعطى الحارث بن الحکم بن أبی العاص- أخا مروان و صهر الخلیفة من ابنته عائشة- ثلاثمائة ألف درهم کما فی أنساب البلاذری (5/52)، و قال فی (ص 28): قدمت إبل الصدقة على عثمان فوهبها للحارث بن الحکم.

و قال ابن قتیبة فی المعارف «1» (ص 84)، و ابن عبد ربّه فی العقد الفرید «2» (2/261)، و ابن أبی الحدید فی شرحه «3» (1/67)، و الراغب فی المحاضرات «4» (2/212): تصدّق رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم بموضع سوق بالمدینة یعرف بمهزون «5» على المسلمین فأقطعه عثمان الحارث بن الحکم.

و قال الحلبی فی السیرة «6» (2/87): أعطى الحارث عشر ما یباع فی السوق، أی سوق المدینة.

قال الأمینی: لقد اصطنع الخلیفة لهذا الرجل ثلاثاً لا أظنّه یخرج من عهدة النقد علیها:

1- إعطاءه ثلاثمائة ألف و لم یکن من حرّ ماله.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 379

2- هبته إبل الصدقة إیّاه وحده.

3- إقطاعه إیّاه ما تصدّق به رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم على عامّة المسلمین.

أنا لا أدری بما ذا استحقّ الرجل هذه الأعطیات الجزیلة؟ و کیف خصّ به ما تصدّق به رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم على کافّة أهل الإسلام، و حرمه الباقون؟ و لو کان الخلیفة موفّراً علیه بهذه الکمّیة من مال أبیه لاستکثر ذلک نظراً إلى حاجة المسلمین و جیوشهم و مرابطیهم، فکیف به و قد وهبه ما لا یملک من مال المسلمین و من الأوقاف و الصدقات؟ و ما کان الرجل یعرف بشی‏ء من الأعمال البارّة و المساعی المشکورة فی سبیل الدعوة الإلهیّة و خدمة المجتمع الدینی حتى یحتمل فیه استحقاق زیادة فی عطائه، وهب أنّا نجّزنا ذلک الاستحقاق لکنّه لا یعدو أن یکون مخرج الزیادة ممّا یسوغ للخلیفة التصرّف فیه، لا ممّا لا یجوز تبدیله من إقطاع ما تصدّق به النبی صلى الله علیه و آله و سلم و جعله وقفاً عامّا على المسلمین لا یخصُّ به واحد دون آخر، (بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ‏) «1».

فلم یبق مبرّر لتلکم الصنائع أو الفجائع إلّا الصهر بینه و بین الخلیفة و النسب لأنّه ابن عمّه. و لک حقّ النظر فی صنیع کلّ من الخلیفتین: 1- عثمان؛ و قد علمت ما ارتکبه هاهنا و فی غیره. 2- مولانا علیّ علیه السلام؛ یوم جاءه عقیل یستمیحه صاعاً من البُرّ للتوسیع له و لعیاله ممّا قدّر له فی العطاء، فأدّى علیه السلام ما هو حقُّ الأُخوّة و التربیة، و لا سیّما فی مثل عقیل من الأشراف و الأعاظم الذین یجب فیهم التهذیب أکثر من غیرهم، فأدنى إلیه الحدیدة المحماة فتأوّه

فقال علیه السلام: «تجزع من هذه و تعرّضنی لنار جهنّم؟» «2».

و فی روایة ابن الأثیر فی أُسد الغابة «3» (3/423) من طریق سعد: أنّ عقیل بن

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏8، ص: 380

أبی طالب لزمه دین فقدم على علیّ بن أبی طالب الکوفة فأنزله و أمر ابنه الحسن فکساه، فلمّا أمسى دعا بعشائه فإذا خبز و ملح و بقل، فقال عقیل: ما هو إلّا ما أرى. قال: «لا» قال: فتقضی دینی؟ قال: «و کم دینک؟» قال: أربعون ألفاً. قال: «ما هی عندی و لکن اصبر حتى یخرج عطائی فإنّه أربعة آلاف فأدفعه إلیک». فقال له عقیل: بیوت المال بیدک و أنت تسوّفنی بعطائک؟ فقال: «أ تأمرنی أن أدفع إلیک أموال المسلمین و قد ائتمنونی علیها؟» إقرأ (فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى‏).