اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۵ فروردین ۱۴۰۳

تفسیر عایشه از آیه تبلیغ

متن فارسی

طبری به چهار سند از عایشه روایت نموده که گفت: هر کس گمان کند که محمد صلی الله علیه و آله امری از کتاب خدا را کتمان نموده، هر آینه بهتان و افترای بزرگی بخدای متعال مرتکب گشته، در حالیکه خدای متعال فرماید: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک… و عایشه با گفتار این مطلب در صدد بیان سبب نزول نبوده، فقط باین آیه کریمه استدلال نموده است باینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله نسبت بامر تبلیغ نهایت مراقبت و اهتمام را فرموده و هیچ آیه ای را از کتاب خدا فرو گذار ننموده مگر آنکه آنرا ابلاغ و توضیح و بیان کرده و این مطلبی است که به هیچوجه در خور شک و تردید نبوده، و ما نیز قایل به ان هستیم چه قبل از نزول آیه مذکوره و چه بعد از آن.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص: 441

 

متن عربی

روی الطبریّ «1» بأربعة أسانید عن عائشة: من زعم أنَّ محمداً صلی الله علیه و سلم کتم شیئاً من کتاب اللَّه فقد أعظم علی اللَّه الفریة، و اللَّه یقول: (یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ ).
و ما کانت عائشة بقولها فی صدد بیان سبب النزول، و إنَّما احتجّت بالآیة الکریمة علی أنَّه صلی الله علیه و سلم قد أغرق نزعاً بالتبلیغ، و لم یدَعْ آیة من الکتاب إلّا و بثّها، و هذا ما لا یُشَکّ فیه، و نحن نقول به قبل هذه الآیة و بعدها.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص: 441